Tutkimisen apuneuvoja
Korkea neuvosto


Korkea neuvosto

Kahdentoista ylipapin muodostama neuvosto.

Palautetun kirkon alkuaikoina korkea neuvosto tarkoitti kahta eri hallintoelintä: 1) kirkon kahdentoista apostolin koorumia (OL 107:33, 38) ja 2) kunkin vaarnan korkeaa neuvostoa (OL 102; 107:36).