Tutkimisen apuneuvoja
Ensimmäinen näky


Ensimmäinen näky

Isän Jumalan ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen profeetta Joseph Smithille lehdossa.

Joseph Smith nuorempi oli 14-vuotias keväällä vuonna 1820. Hän asui perheensä kanssa Palmyran kaupunkikunnassa New Yorkin osavaltiossa. Hieman länteen perheen kodista oli suuripuinen lehto. Joseph meni sinne rukoilemaan Jumalaa saadakseen tietää, mikä kirkko oli oikeassa. Raamattua lukiessaan hän oli saanut tunteen, että hänen täytyy pyytää vastausta Jumalalta (Jaak. 1:5–6). Vastaukseksi hänen rukoukseensa Isä ja Poika ilmestyivät hänelle ja kielsivät häntä liittymästä mihinkään silloin maan päällä olleista kirkoista, sillä ne olivat kaikki väärässä (JS–H 1:15–20). Tästä pyhästä kokemuksesta alkoi sarja tapahtumia, jotka johtivat evankeliumin ja Kristuksen tosi kirkon palauttamiseen.