Tutkimisen apuneuvoja
Piispa


Piispa

Merkitsee ’kaitsija’, vastuullinen virka tai asema. Piispa on Aaronin pappeuden virka, joka annetaan asettamalla (OL 20:67; 107:87–88), ja piispa on Israelin yleinen tuomari (OL 107:72, 74).