Viisaus
    Footnotes

    Viisaus

    Jumalan antama kyky tai lahja tehdä oikeita ratkaisuja. Ihminen saa viisautta kokemuksen ja opiskelun kautta ja noudattamalla Jumalan neuvoja. Ilman Jumalan apua ihmisellä ei ole todellista viisautta (2. Nefi 9:28; 27:26).