Tutkimisen apuneuvoja
Yhdistynyt veljeskunta
edellinen seuraava

Yhdistynyt veljeskunta

Organisaatio, jonka avulla palautetun kirkon alkuaikojen pyhät yrittivät elää pyhityksen lain mukaan. Yksityiset ihmiset antoivat omaisuutensa, tavaransa ja voittonsa ja saivat, mitä heiltä puuttui ja mitä he tarvitsivat (OL 51:3; 78:1–15; 104).