Tutkimisen apuneuvoja
Hagot


Hagot

Mormonin kirjassa nefiläinen laivanrakentaja (Alma 63:5–7)