Hagot
    Footnotes

    Hagot

    Mormonin kirjassa nefiläinen laivanrakentaja (Alma 63:5–7)