Tutkimisen apuneuvoja
Juudas, Jaakobin poika


Juudas, Jaakobin poika

Uudessa testamentissa yksi Jeesuksen Kristuksen kahdestatoista alkuperäisestä apostolista (Luuk. 6:13–16). Luultavasti sama kuin Taddeus (Matt. 10:2–4).