Tutkimisen apuneuvoja
Mooseksen laki


Mooseksen laki

Jumala antoi Mooseksen kautta Israelin huoneelle lakeja, jotka korvasivat korkeamman lain, jota he eivät olleet noudattaneet (2. Moos. 34; JSR 2. Moos. 34:1–2; JSR 5. Moos. 10:2 [Liiteosa]). Mooseksen lakiin kuului monia periaatteita, sääntöjä, menoja, rituaaleja ja vertauskuvia, jotka muistuttivat ihmisiä heidän velvollisuuksistaan. Siihen kuului moraalisten, eettisten, uskonnollisten ja fyysisten käskyjen ja toimitusten – uhritoimitukset mukaan luettuna – laki (3. Moos. 1–7). Niiden tarkoituksena oli muistuttaa heitä Jumalasta ja heidän velvollisuudestaan häntä kohtaan (Moosia 13:30). Lakiin kuuluivat usko, parannus, vesikaste ja syntien anteeksisaaminen samoin kuin kymmenen käskyä ja monia muita käskyjä, joilla oli korkea eettinen ja moraalinen arvo. Uskonnollisia menoja koskeva laki täyttyi suureksi osaksi Jeesuksen Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, mikä päätti uhraamisen verta vuodattamalla (Alma 34:13–14). Laki pantiin täytäntöön Aaronin pappeuden johdolla, ja se oli valmistava evankeliumi sitä noudattavien tuomiseksi Kristuksen luo.