Tutkimisen apuneuvoja
Manasse


Manasse

Vanhassa testamentissa Asenatin ja Egyptiin myydyn Joosefin vanhin poika (1. Moos. 41:50–51). Hän ja hänen veljensä Efraim olivat Jaakobin (Israelin) pojanpoikia, mutta hän otti heidät omiksi lapsikseen ja siunasi heidät kuin omat poikansa (1. Moos. 48:1–20).

Manassen heimo

Manassen jälkeläiset luettiin Israelin heimoihin (4. Moos. 1:34–35; Joos. 13:29–31). Mooseksen Joosefin heimolle antama siunaus, joka annettiin myös Efraimille ja Manasselle, on Viidennen Mooseksen kirjan kohdassa 33:13–17. Manassen maat olivat osaksi Jordanin länsipuolella ja Efraimin naapurissa. Efraimilaisilla oli siirtokuntia myös Jordanin itäpuolella Basanin ja Gileadin hedelmällisillä laidunmailla. Viimeisinä aikoina Manassen heimo auttaa Efraimin heimoa hajallaan olevan Israelin kokoamisessa (5. Moos. 33:13–17). Mormonin kirjan profeetta Lehi oli Manassen jälkeläinen (Alma 10:3).