Pelto
    Footnotes

    Pelto

    Avoin viljelys- tai laidunmaa; pyhissä kirjoituksissa usein maailman ja sen ihmisten vertauskuva.