Tutkimisen apuneuvoja
Jumalan palveleminen


Jumalan palveleminen

Rakkauden ja kunnioituksen osoittamista Jumalaa kohtaan ja omistautumista hänelle (OL 20:19). Jumalan palvelemista on rukoileminen, paastoaminen, palveleminen kirkossa, osallistuminen evankeliumin toimituksiin sekä kaikki muu, mikä osoittaa Jumalalle omistautumista ja rakkautta häntä kohtaan.