Tutkimisen apuneuvoja
Moosia, Benjaminin poika


Moosia, Benjaminin poika

Mormonin kirjassa vanhurskas nefiläinen kuningas ja profeetta. Moosia noudatti isänsä vanhurskasta esimerkkiä (Moosia 6:4–7). Hän käänsi kaksikymmentäneljä kultalevyä, joissa oli jerediläisten aikakirja (Moosia 28:17).

Moosian kirja

Kirja Mormonin kirjassa. Luvuissa 1–6 on kuningas Benjaminin voimallinen saarna kansalleen. Herran Henki kosketti kansan sydämiä, ja se kääntyi eikä halunnut enää tehdä pahaa. Luvuissa 7 ja 8 kerrotaan nefiläisryhmästä, joka oli asettunut asumaan lamanilaisten maahan. Etsintäryhmä lähetettiin ottamaan selvää nefiläisistä. Kun etsintäryhmä johtajansa Ammonin johdolla löysi heidät, se sai kuulla nefiläisjoukon koettelemuksista lamanilaisten sorron alla. Luvuissa 9–24 kerrotaan tuosta sorrosta ja siitä, kuinka heidän johtajansa Senif, Nooa ja Limhi elivät lamanilaisten vallan alla. Myös profeetta Abinadin marttyyrikuolemasta kerrotaan. Alma kääntyi Abinadin oikeudenkäynnin aikana. Luvuissa 25–28 kerrotaan Alman pojan ja kuningas Moosian neljän pojan kääntymisestä. Luvussa 29 kuningas Moosia suosittelee kuningasvallan korvaamista tuomarijärjestelmällä. Alman poika Alma valitaan ensimmäiseksi ylituomariksi.

Tulosta