Tutkimisen apuneuvoja
Joosef Arimatialainen
edellinen seuraava

Joosef Arimatialainen

Joosef Arimatialainen oli Sanhedrinin jäsen, Kristuksen opetuslapsi ja rikas ja uskollinen israelilainen, joka ei osallistunut Herramme tuomitsemiseen. Ristiinnaulitsemisen jälkeen Joosef kääritytti Vapahtajan ruumiin puhtaaseen pellavavaatteeseen ja pani hänet omaan luolahautaansa (Matt. 27:57–60; Mark. 15:43–46; Luuk. 23:50–53; Joh. 19:38–42).