Tutkimisen apuneuvoja
Johtava piispa


Johtava piispa

Johtava auktoriteetti kirkossa. Hänellä on yleinen vastuu kirkon ajallisesta hyvinvoinnista (OL 107:68). Johtava piispa ja hänen neuvonantajansa, jotka myös ovat johtavia auktoriteetteja, johtavat kirkon Aaronin pappeutta (OL 68:16–17; 107:76, 87–88).