Tutkimisen apuneuvoja
Antinefilehiläiset


Antinefilehiläiset

Mormonin kirjassa Moosian poikien käännyttämistä lamanilaisista käytetty nimitys. Kääntymisensä jälkeen nämä ihmiset, joita sanottiin myös Ammonin kansaksi, olivat uskollisia koko elämänsä (Alma 23:4–7, 16–17; 27:20–27).