Tutkimisen apuneuvoja
Jumalanpilkka


Jumalanpilkka

Halveksuvaa tai epäkunnioittavaa puhetta Jumalasta tai pyhistä asioista.

Juutalaiset syyttivät Jeesusta monesti jumalanpilkasta, koska hän väitti itsellään olevan oikeuden antaa synnit anteeksi (Matt. 9:2–3; Luuk. 5:20–21), koska hän sanoi itseään Jumalan Pojaksi (Joh. 10:22–36; 19:7) ja koska hän sanoi, että he näkisivät hänen istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä (Matt. 26:64–65). Nämä syytökset olisivat olleet oikeita, ellei hän todella olisi ollut kaikkea, mitä hän sanoi olevansa. Syytökset, joita valheelliset todistajat esittivät häntä vastaan Sanhedrinin edessä pidetyssä oikeudenkäynnissä (Matt. 26:59–61), koskivat pilkkaa Jumalan temppeliä kohtaan. Pilkka Pyhää Henkeä vastaan eli Kristuksen tahallinen kieltäminen, sen jälkeen kun hänestä on saatu täydellinen tieto, on anteeksiantamaton synti (Matt. 12:31–32; Mark. 3:28–29; OL 132:27).