Tutkimisen apuneuvoja
Joosef, Marian mies


Joosef, Marian mies

Marian, Jeesuksen äidin, mies. Joosef oli Daavidin jälkeläinen (Matt. 1:1–16; Luuk. 3:23–38) ja asui Nasaretissa. Maria oli kihlattu Joosefille. Vähän ennen heidän vihkimistään enkeli Gabriel ilmestyi Marialle ja ilmoitti, että Maria oli valittu Vapahtajan äidiksi (Luuk. 1:26–35). Myös Joosef sai ilmoituksen tästä jumalallisesta syntymästä (Matt. 1:20–25).

Jeesuksella oli maanpäällisistä vanhemmista ainoastaan äiti, Maria, koska Isä Jumala oli Jeesuksen isä, mutta juutalaiset pitivät Joosefia Jeesuksen isänä, ja Jeesus kohteli häntä isänään (Luuk. 2:48, 51). Taivaallisten unien varoittamana Joosef pakeni Egyptiin, jotta Jeesus-lapsen henki säästyisi (Matt. 2:13–14). Herodeksen kuoltua enkeli käski Joosefin viedä Kristus-lapsen takaisin Israeliin (Matt. 2:19–23).

Tulosta