Tutkimisen apuneuvoja
Evankeliumi (Uuden testamentin kirja)


Evankeliumi (Uuden testamentin kirja)

Neljä ensimmäistä Uuden testamentin kirjaa tai todistusta Jeesuksen kuolevaisesta elämästä ja hänen palvelutyönsä tapahtumista ovat evankeliumeja. Nämä Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen kirjoittamat kirjat ovat kirjallisia todistuksia Kristuksen elämästä. Mormonin kirjassa oleva Kolmas Nefin kirja on monella tapaa näiden neljän Uuden testamentin evankeliumin kaltainen.

Uuden testamentin kirjat kirjoitettiin alun perin kreikaksi. Kreikan sana evankeliumi merkitsee ’hyvä sanoma’. Hyvä sanoma on se, että Jeesus Kristus on sovittanut koko ihmiskunnan synnit ja lunastaa kaikki kuolleista ja palkitsee jokaisen ihmisen tämän tekojen mukaan (Joh. 3:16; Room. 5:10–11; 2. Nefi 9:26; Alma 34:9; OL 76:69).

Katso myös liitteen kohtaa Evankeliumiharmonia.