Tutkimisen apuneuvoja
Abraham


Abraham

Terahin poika, syntyi Kaldean Urissa (1. Moos. 11:26, 31; 17:5). Herran profeetta, jonka kanssa Herra teki iankaikkisia liittoja, joiden kautta siunataan kaikkia maan kansakuntia. Abrahamin alkuperäinen nimi oli Abram.

Abrahamin kirja

Muinaisia Abrahamin kirjoittamia aikakirjoja, jotka tulivat kirkon haltuun vuonna 1835. Aikakirjat sekä joitakin muumioita löysi egyptiläisistä hautakammioista Antonio Lebolo, joka testamenttasi ne Michael Chandlerille. Chandler piti niitä näytteillä Yhdysvalloissa vuonna 1835. Eräät Joseph Smithin ystävät ostivat ne Chandlerilta ja antoivat ne profeetalle, joka käänsi ne. Osa näistä aikakirjoista on nyt Kallisarvoisessa helmessä.

Luvussa 1 kerrotaan Abrahamin elämästä Kaldean Urissa, missä jumalattomat papit yrittivät uhrata hänet. Luvussa 2 kerrotaan hänen matkastaan Kanaaniin. Herra ilmestyi hänelle ja teki hänen kanssaan liittoja. Luvussa 3 kerrotaan, että Abraham näki maailmankaikkeuden ja käsitti taivaankappaleiden väliset suhteet. Luvuissa 4 ja 5 on toinen luomiskertomus.

Abrahamin jälkeläiset

Ihmisiä, jotka saavat Jumalan Abrahamille antamat lupaukset ja hänen kanssaan tekemät liitot olemalla kuuliaisia Jeesuksen Kristuksen evankeliumin laeille ja toimituksille. Miehet ja naiset voivat saada nämä siunaukset, jos he ovat todellisia Abrahamin jälkeläisiä tai kun heidät otetaan hänen sukuunsa, jos he ottavat vastaan evankeliumin ja kasteen (Gal. 3:26–29; 4:1–7; OL 84:33–34; 103:17; 132:30–32; Abr. 2:9–11). Abrahamin todelliset jälkeläiset voivat menettää siunauksensa tottelemattomuudellaan (Room. 4:13; 9:6–8)