Tutkimisen apuneuvoja
Vapaus


Vapaus

Olotila, jossa voi toimia ja ajatella vapaasti ja tehdä omakohtaisia valintoja ilman pakkoa. Hengellisessä merkityksessä henkilö, joka tekee parannuksen ja noudattaa Jumalan tahtoa, on vapaa synnin orjuudesta Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta (Moosia 5:8). Evankeliumin periaatteiden noudattaminen vapauttaa ihmisen hengellisestä synnin orjuudesta (Joh. 8:31–36).