Tutkimisen apuneuvoja
Varastaminen


Varastaminen

Epärehellistä tai luvatonta toisen omaisuuden ottamista. Herra on aina kieltänyt lapsiaan varastamasta (2. Moos. 20:15; Matt. 19:18; 2. Nefi 26:32; Moosia 13:22; OL 59:6).