Tutkimisen apuneuvoja
Joseph Smithin raamatunkäännös (JSR)


Joseph Smithin raamatunkäännös (JSR)

Englanninkielisen kuningas Jaakon raamatunkäännöksen tarkistettu tai osittain uudestaan käännetty laitos. Profeetta Joseph Smith aloitti tämän työn kesäkuussa 1830. Jumala oli käskenyt häntä tekemään uuden käännöksen, ja hän piti sitä osana profeetankutsumustaan.

Vaikka Joseph sai käännöksen melkein valmiiksi heinäkuussa 1833, hän teki muutoksia aina vuonna 1844 tapahtuneeseen kuolemaansa asti valmistellessaan käsikirjoitusta julkaistavaksi. Hän julkaisi osia käännöksestä elinaikanaan, mutta on mahdollista, että hän olisi tehnyt lisää muutoksia, jos olisi elänyt niin kauan, että olisi voinut julkaista koko teoksen. Reorganisoitu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko julkaisi Joseph Smithin innoitetun raamatunkäännöksen ensimmäisen kerran vuonna 1867. Sen jälkeen on ilmestynyt useita painoksia.

Profeetta oppi monia asioita kääntämisen yhteydessä. Käännöstyön vuoksi saatiin useita Opin ja liittojen lukuja (esim. OL 76; 77; 91 ja 132). Herra antoi Josephille myös kääntämistä koskevia yksityiskohtaisia ohjeita, jotka on merkitty Oppiin ja liittoihin (OL 37:1; 45:60–61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89). Kallisarvoisessa helmessä nykyisin olevat Mooseksen kirja ja Joseph Smith – Matteus on otettu sellaisinaan Joseph Smithin raamatunkäännöksestä.

Joseph Smithin raamatunkäännös on palauttanut eräitä selkeitä ja kallisarvoisia asioita, jotka ovat kadonneet Raamatusta (1. Nefi 13). Vaikka Joseph Smithin raamatunkäännös ei olekaan kirkon virallinen Raamattu, se antaa monia mielenkiintoisia ajatuksia ja edistää arvokkaalla tavalla Raamatun ymmärtämistä. Se todistaa myös profeetta Joseph Smithin kutsumuksen ja palvelutyön jumalallisuudesta.