Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 91


Luku 91

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 9. maaliskuuta 1833. Profeetta oli paneutunut tuolloin Vanhan testamentin kääntämiseen. Päästyään muinaisten kirjoitusten siihen osaan, jota kutsutaan apokryfisiksi kirjoiksi, hän kysyi Herralta ja sai tämän ohjeen.

1–3 Suurimmaksi osaksi apokryfiset kirjat on käännetty oikein, mutta niissä on monia ihmiskätten tekemiä lisäyksiä, jotka eivät ole totta. 4–6 Ne ovat hyödyksi niille, jotka Henki on valaissut.

1 Totisesti näin Herra sanoo sinulle aapokryfisista kirjoista: Niissä on paljon sellaisia asioita, jotka ovat totta, ja suurimmaksi osaksi ne on käännetty oikein;

2 niissä on paljon sellaisia asioita, jotka eivät ole totta ja jotka ovat ihmiskätten tekemiä lisäyksiä.

3 Totisesti minä sanon sinulle, ettei apokryfisia kirjoja tarvitse kääntää.

4 Ja nyt, joka niitä lukee, aymmärtäköön, sillä Henki ilmaisee totuuden;

5 ja sille, jonka aHenki valaisee, ne ovat hyödyksi;

6 ja sille, joka ei saa Hengen kautta, ei voi olla hyötyä. Sen tähden niitä ei tarvitse kääntää. Aamen.