Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 124


Luku 124

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Nauvoossa Illinoisissa 19. tammikuuta 1841. Pyhiin kohdistuvien lisääntyvien vainojen ja virkamiesten laittomuuksien vuoksi pyhien oli ollut pakko lähteä Missourista. Missourin kuvernöörin Lilburn W. Boggsin 27. lokakuuta 1838 antama hävityskäsky ei ollut jättänyt heille muuta mahdollisuutta. Vuonna 1841, jolloin tämä ilmoitus annettiin, pyhät olivat jo rakentaneet entisen Commercen kylän paikalle Illinoisiin Nauvoon kaupungin, ja kirkon keskuspaikka oli perustettu sinne.

1–14 Joseph Smithiä käsketään antamaan vakava julistus evankeliumista Yhdysvaltain presidentille, kuvernööreille ja kaikkien kansakuntien hallitsijoille. 15–21 Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith vanhempi ja eräät muut elävien ja kuolleiden joukossa ovat siunattuja vilpittömyytensä ja hyveidensä vuoksi. 22–28 Pyhiä käsketään rakentamaan Nauvooseen sekä talo muukalaisten majoittamiseksi että temppeli. 29–36 Kasteet kuolleiden puolesta tulee suorittaa temppeleissä. 37–44 Herran kansa rakentaa aina temppeleitä pyhien toimitusten suorittamista varten. 45–55 Pyhien ei tarvitse rakentaa temppeliä Jacksonin piirikuntaan heidän vihollistensa sortotoimien vuoksi. 56–83 Ohjeita Nauvootalon rakentamisesta annetaan. 84–96 Hyrum Smith kutsutaan patriarkaksi ja vastaanottamaan avaimet ja toimimaan Oliver Cowderyn paikalla. 97–122 William Law’lle ja muille annetaan heidän työtään koskevia neuvoja. 123–145 Johtavia ja paikallisia virkailijoita nimitetään, ja heidän tehtävänsä ja yhteytensä koorumeihin esitetään.

1 Totisesti näin sanoo Herra sinulle, palvelijani Joseph Smith: Minä olen mieltynyt sinun uhriisi ja tunnustuksiisi, jotka olet tehnyt, sillä sen tähden minä olen nostanut sinut esiin, että näyttäisin viisauteni sen kautta, mikä maan päällä on heikkoa.

2 Rukouksesi ovat otollisia minun edessäni, ja vastauksena niihin minä sanon sinulle, että sinut kutsutaan nyt antamaan heti vakava julistus minun evankeliumistani ja tästä vaarnasta, jonka minä olen asettanut Siionin kulmakiveksi, joka hiotaan palatsin hienouden kaltaiseksi.

3 Tämä julistus laadittakoon kaikille maailman kuninkaille, sen neljälle kulmalle, kunnioitetulle vasta valitulle presidentille ja ylevämielisille kuvernööreille siinä maassa, jossa sinä asut, ja kaikille maan hajallaan oleville kansakunnille.

4 Kirjoitettakoon se sävyisyyden hengessä ja Pyhän Hengen voimalla, joka sinussa on, kun kirjoitat sitä;

5 sillä Pyhä Henki ilmaisee sinulle minun tahtoni noista kuninkaista ja hallitusmiehistä, nimittäin, mikä heitä kohtaa tulevana aikana.

6 Sillä katso, minä aion kutsua heitä ottamaan varteen Siionin valon ja kirkkauden, sillä määrätty aika armahtaa sitä on tullut.

7 Kutsukaa heitä sen tähden kuuluvasti julistaen ja todistaen pelkäämättä heitä, sillä he ovat kuin ruoho, ja kaikki heidän loistonsa kuin sen pian variseva kukka, jotta he eivät voisi puolustautua –

8 ja jotta minä rankaisisin heitä rangaistuksen päivänä, jolloin minä paljastan verhotut kasvoni määrätäkseni sortajalle osan teeskentelijöiden joukossa, jossa kiristellään hampaita, jos he hylkäävät palvelijani ja todistukseni, jonka minä olen ilmoittanut heille.

9 Ja vielä minä puhuttelen heitä ja pehmitän heidän sydämensä, monien heistä, teidän hyväksenne, jotta te saisitte armon heidän silmissään, jotta he tulisivat totuuden valoon ja pakanat Siionin korotukseen eli ylennykseen.

10 Sillä minun rangaistukseni päivä tulee joutuin, hetkenä, jota ette aavista; ja missä on minun kansani turva ja missä suoja niille, jotka jäävät siitä jäljelle?

11 Herätkää, oi maan kuninkaat! Tulkaa, oi tulkaa kultinenne ja hopeinenne minun kansani avuksi, Siionin tyttärien huoneeseen.

12 Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle: Palvelijani Robert B. Thompson auttakoon sinua kirjoittamaan tämän julistuksen, sillä minä olen mieltynyt häneen ja siihen, että hän on kanssasi.

13 Ja nyt, hän kuulkoon sinun neuvojasi, niin minä annan hänelle siunauksia moninkertaisesti; hän olkoon uskollinen ja luotettava kaikessa tästä lähtien, niin hän on suuri minun silmissäni;

14 mutta hän muistakoon, että minä vaadin hänen käsistään tilin hänen taloudenhoidostaan.

15 Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle: Siunattu on palvelijani Hyrum Smith, sillä minä, Herra, rakastan häntä hänen sydämensä vilpittömyyden vuoksi ja koska hän rakastaa sitä, mikä on oikein minun edessäni, sanoo Herra.

16 Vielä, palvelijani John C. Bennett auttakoon sinua työssäsi, kun lähetät minun sanaani maan kuninkaille ja asukkaille, ja seisokoon sinun, nimittäin palvelijani Joseph Smithin, rinnalla ahdingon hetkellä, eikä hän jää palkatta, jos hän ottaa vastaan neuvoja.

17 Ja rakkautensa tähden hän on oleva suuri, sillä hän on minun, jos hän tekee tämän, sanoo Herra. Minä olen nähnyt työn, jonka hän on tehnyt, ja minä hyväksyn sen, jos hän jatkaa, ja kruunaan hänet siunauksilla ja suurella kirkkaudella.

18 Ja vielä minä sanon sinulle, että tahtoni on, että palvelijani Lyman Wight jatkaa saarnaamista Siionin puolesta sävyisyyden hengessä tunnustaen minut maailman edessä; ja minä kannan häntä kuin kotkan siivillä, ja hän tuottaa ylistystä ja kunniaa itselleen ja minun nimelleni;

19 niin että kun hän päättää työnsä, minä voin ottaa hänet luokseni, niin kuin otin palvelijani David Pattenin, joka on nyt minun kanssani, sekä palvelijani Edward Partridgen sekä iäkkään palvelijani Joseph Smith vanhemman, joka istuu Abrahamin kanssa hänen oikealla puolellaan, ja siunattu ja pyhä on hän, sillä hän on minun.

20 Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle: Palvelijani George Miller on vailla vilppiä; häneen voi luottaa hänen sydämensä vilpittömyyden vuoksi; ja sen rakkauden tähden, jota hänellä on minun todistustani kohtaan, minä, Herra, rakastan häntä.

21 Sen tähden minä sanon sinulle: Minä sinetöin hänen päällensä piispan viran samoin kuin palvelijalleni Edward Partridgelle, jotta hän voi ottaa vastaan minun huoneelleni pyhitetyt lahjoitukset, jotta hän voi antaa siunauksia kansani köyhien päälle, sanoo Herra. Älköön kukaan halveksiko palvelijaani Georgea, sillä hän kunnioittaa minua.

22 Palvelijani George ja palvelijani Lyman ja palvelijani John Snider ja muut rakentakoot minun nimelleni talon, sellaisen kuin palvelijani Joseph heille osoittaa, paikkaan, jonka hän myös osoittaa heille.

23 Ja sen tulee olla majatalo, talo, johon muukalaiset voivat tulla kaukaa majaillakseen siinä; sen tähden sen tulee olla hyvä talo, kaiken hyväksymisen arvoinen, niin että väsynyt matkailija voi pysyä terveenä ja turvassa mietiskellessään Herran sanaa ja kulmakiveä, jonka minä olen määrännyt Siionille.

24 Tämä talo on terve asuinpaikka, jos se rakennetaan minun nimelleni ja ellei johtaja, joka sille nimitetään, salli minkään saastuttaa sitä. Sen tulee olla pyhä, tai Herra, teidän Jumalanne, ei asu siinä.

25 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Kaikki minun pyhäni tulkoot kaukaa.

26 Ja lähettäkää nopeita sanansaattajia, niin, valittuja sanansaattajia, ja sanokaa heille: Tulkaa kaikkine kultinenne ja hopeinenne ja kalliine kivinenne ja kaikkine antiikkiesineinenne; ja myös kaikki ne, jotka tietävät antiikkiesineistä ja jotka haluavat tulla, saavat tulla, ja tuokaa puksipuuta ja pihtapuuta ja mäntypuuta sekä kaikkia maan kalliita puita;

27 sekä rautaa, kuparia ja pronssia ja sinkkiä sekä kaikkia maan kalleuksianne; ja rakentakaa huone minun nimelleni, Korkeimman asua siinä.

28 Sillä maan päällä ei ole paikkaa, johon hän voisi tulla ja palauttaa jälleen sen, mikä on ollut teiltä kadoksissa, eli sen, minkä hän on ottanut pois, nimittäin pappeuden täyteyden.

29 Sillä kasteallasta ei ole maan päällä, niin että heitä, minun pyhiäni, voitaisiin kastaa niiden puolesta, jotka ovat kuolleet –

30 sillä tämä toimitus kuuluu minun huoneeseeni eikä voi olla muualla minulle otollinen paitsi teidän köyhyytenne päivinä, jolloin ette kykene rakentamaan huonetta minulle.

31 Mutta minä käsken teitä, kaikkia teitä pyhiäni, rakentamaan minulle huoneen, ja minä suon teille riittävästi aikaa rakentaa huoneen minulle; ja tänä aikana kasteenne ovat minulle otollisia.

32 Mutta katso, tämän määräajan päätyttyä teidän kasteenne kuolleidenne puolesta eivät ole minulle otollisia; ja ellette tee tätä määräajan loppuun mennessä, teidät hylätään kirkkona kuolleinenne, sanoo Herra, teidän Jumalanne.

33 Sillä totisesti minä sanon teille, että sen jälkeen kun teillä on ollut riittävästi aikaa rakentaa minulle huone, johon kastetoimitus kuolleiden puolesta kuuluu ja jota varten se säädettiin jo ennen maailman perustamista, teidän kasteenne kuolleidenne puolesta eivät voi olla minulle otollisia,

34 sillä siinä pyhän pappeuden avaimet annetaan, jotta voisitte saada kunniaa ja kirkkautta.

35 Ja tämän ajan jälkeen ne teidän kasteenne kuolleiden puolesta, joita hajallaan asuvat suorittavat, eivät ole minulle otollisia, sanoo Herra.

36 Sillä on säädetty, että Siionissa ja sen vaarnoissa ja Jerusalemissa, niissä paikoissa, jotka minä olen määrännyt suojaksi, ovat paikat kasteitanne varten kuolleidenne puolesta.

37 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Kuinka teidän pesunne ovat minulle otollisia, ellette suorita niitä huoneessa, jonka olette rakentaneet minun nimelleni?

38 Sillä tämän vuoksi minä käskin Mooseksen rakentaa telttamajan, jotta he kuljettaisivat sitä mukanaan autiomaassa, ja rakentaa huoneen lupauksen maahan, jotta nuo toimitukset voitaisiin ilmoittaa, jotka olivat olleet kätkettyinä jo ennen kuin maailma oli.

39 Sen tähden, totisesti minä sanon teille, että teidän voitelunne ja teidän pesunne ja teidän kasteenne kuolleiden puolesta ja teidän juhlakokouksenne ja teidän muistouhrinne, jotka Leevin pojat uhraavat, ja teidän ilmoituksenne kaikkeinpyhimmissänne, joissa te saatte sanomanne, ja säädöksenne ja tuomionne Siionin ilmoitusten ja perustuksen aluksi ja sen kaikkien osien ylistykseksi ja kunniaksi ja endaumentiksi saatetaan voimaan toimituksella minun pyhässä huoneessani, joka kansaani aina käsketään rakentamaan minun pyhälle nimelleni.

40 Ja totisesti minä sanon teille: Tämä huone rakennettakoon minun nimelleni, jotta minä voin ilmoittaa toimitukseni siinä kansalleni,

41 sillä minä näen hyväksi ilmoittaa kirkolleni sellaista, mikä on pidetty kätkettynä jo ennen maailman perustamista, sellaista, mikä kuuluu aikojen täyttymisen taloudenhoitokauteen.

42 Ja minä näytän palvelijalleni Josephille kaiken, mikä kuuluu tähän huoneeseen ja sen pappeuteen, ja paikan, jolle se tulee rakentaa.

43 Ja teidän tulee rakentaa se sille paikalle, johon olette aikoneet rakentaa sen, sillä se on paikka, jonka minä olen valinnut ja jolle teidän tulee se rakentaa.

44 Jos te teette työtä kaikin voimin, minä pyhitän tuon paikan, niin että siitä tulee pyhä.

45 Ja jos kansani kuulee minun ääntäni ja niiden palvelijoideni ääntä, jotka olen nimittänyt johtamaan kansaani, katso, totisesti minä sanon teille, että sitä ei siirretä pois sijaltaan.

46 Mutta jos se ei kuule minun ääntäni eikä näiden miesten ääntä, jotka minä olen nimittänyt, sitä ei siunata, koska se saastuttaa minun pyhät maani ja pyhät toimitukseni ja perustamiskirjani ja pyhät sanani, jotka minä sille annan.

47 Ja tapahtuu, että jos te rakennatte huoneen minun nimelleni ettekä tee sitä, mitä minä sanon, minä en pidä sitä valaa, jonka vannon teille, enkä täytä lupauksia, joita te odotatte minun käsistäni, sanoo Herra.

48 Sillä siunausten sijasta te omilla teoillanne tuotatte kirouksia, vihaa, suuttumusta ja tuomioita itsenne päälle järjettömyyksillänne ja kaikilla iljetyksillänne, joita te harjoitatte minun edessäni, sanoo Herra.

49 Totisesti, totisesti minä sanon teille, että kun minä annan joillekuille ihmislapsista käskyn tehdä jonkin työn nimelleni ja nuo ihmislapset ryhtyvät kaikin voimin ja kaikella, mitä heillä on, suorittamaan tuota työtä eivätkä lakkaa uurastamasta ja heidän vihollisensa käyvät heidän kimppuunsa ja estävät heitä suorittamasta tuota työtä, katso, minusta ei enää ole välttämätöntä vaatia tuota työtä noiden ihmislasten käsistä vaan hyväksyä heidän uhrinsa.

50 Ja pahuuden ja pyhien lakieni ja käskyjeni rikkomisen minä panen niiden päälle, jotka ovat estäneet työtäni, kolmanteen ja neljänteen polveen, niin kauan kuin he eivät tee parannusta ja vihaavat minua, sanoo Herra Jumala.

51 Sen tähden, tämän vuoksi minä olen hyväksynyt niiden uhrit, joita minä käskin rakentamaan kaupungin ja huoneen nimelleni Jacksonin piirikuntaan Missouriin ja joita heidän vihollisensa estivät, sanoo Herra, teidän Jumalanne.

52 Ja minä vastaan tuomiolla, vihalla ja suuttumuksella, itkulla ja piinalla ja hammasten kiristyksellä heidän päällensä kolmanteen ja neljänteen polveen, niin kauan kuin he eivät tee parannusta ja vihaavat minua, sanoo Herra, teidän Jumalanne.

53 Ja tästä minä teen teille esimerkin teidän lohduksenne, mitä tulee kaikkiin niihin, joita on käsketty tekemään jokin työ ja joita heidän vihollistensa kädet ja sorto ovat estäneet, sanoo Herra, teidän Jumalanne.

54 Sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne, ja minä pelastan kaikki ne teidän veljistänne, jotka olivat puhdassydämisiä ja jotka surmattiin Missourin maassa, sanoo Herra.

55 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Minä käsken teitä jälleen rakentamaan nimelleni huoneen, niin, tähän paikkaan, jotta voitte osoittaa minulle olevanne uskollisia kaikessa, mihin minä teitä käsken, jotta minä voin siunata teitä ja kruunata teidät kunnialla, kuolemattomuudella ja iankaikkisella elämällä.

56 Ja nyt minä sanon teille majatalostani, jonka olen käskenyt teidän rakentaa muukalaisten majoittamiseen: Rakennettakoon se minun nimelleni, ja annettakoon sille nimeksi minun nimeni, ja palvelijallani Josephilla ja hänen huoneellaan olkoon sija siinä polvesta polveen.

57 Sillä tämän voitelun minä olen pannut hänen päällensä; hänen siunauksensa pannaan myös hänen jälkeläistensä päälle hänen jälkeensä.

58 Ja niin kuin minä sanoin Abrahamille maan suvuista, niin minä sanon palvelijalleni Josephille: Sinussa ja sinun jälkeläisissäsi maan suku tulee siunatuksi.

59 Sen tähden palvelijallani Josephilla ja hänen jälkeläisillään hänen jälkeensä olkoon sija siinä talossa polvesta polveen aina ja ikuisesti, sanoo Herra.

60 Ja annettakoon talolle nimeksi Nauvootalo, ja se olkoon mieluinen maja ihmiselle ja lepopaikka väsyneelle matkailijalle, niin että hän voi mietiskellä Siionin kirkkautta ja tämän, sen kulmakiven, kirkkautta;

61 niin että hän ottaisi vastaan myös neuvoja niiltä, jotka minä olen asettanut verrattomaksi puutarhaksi ja vartijoiksi Siionin muureille.

62 Katso, totisesti minä sanon teille: Palvelijani George Miller ja palvelijani Lyman Wight ja palvelijani John Snider ja palvelijani Peter Haws järjestäytykööt ja nimittäkööt yhden keskuudestaan toimikuntansa johtajaksi tuon talon rakentamisen tarkoitusta varten.

63 Ja he laatikoot sääntökirjan, jonka mukaan he voivat saada osakepääomaa tuon talon rakentamiseksi.

64 Ja heidän tulee saada vähintään viisikymmentä dollaria tuon talon osakkeesta, ja heillä on lupa ottaa vastaan viisitoistatuhatta dollaria keneltä tahansa tuon talon osakkeista.

65 Mutta he eivät saa ottaa keneltäkään vastaan yli viittätoistatuhatta dollaria osakkeista.

66 Eivätkä he saa ottaa keneltäkään vähempää kuin viisikymmentä dollaria tämän talon osakkeesta.

67 Eivätkä he saa hyväksyä ketään tämän talon osakkaaksi, ellei hän maksa rahaa heidän käsiinsä, kun hän saa osakkeet.

68 Ja suhteessa sen rahan määrään, jonka hän maksaa heidän käsiinsä, hän saa tuon talon osakkeita; mutta ellei hän maksa mitään heidän käsiinsä, hän ei saa tuon talon osakkeita.

69 Ja jos joku maksaa rahaa heidän käsiinsä, hänelle tulee antaa tuon talon osakkeita, jotka kuuluvat hänelle ja hänen jälkeläisilleen hänen jälkeensä polvesta polveen, niin kauan kuin nuo osakkeet ovat hänellä ja hänen perillisillänsä eivätkä he myy eivätkä siirrä osakkeita pois käsistään omasta vapaasta tahdostaan ja toimestaan, jos te teette minun tahtoni, sanoo Herra, teidän Jumalanne.

70 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Jos palvelijani George Miller ja palvelijani Lyman Wight ja palvelijani John Snider ja palvelijani Peter Haws saavat jotakin osakepääomaa käsiinsä rahoina tai omaisuuksina, joilla on tietty rahallinen arvo, he eivät saa käyttää mitään osaa tuosta osakepääomasta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tuohon taloon.

71 Ja jos he käyttävät jonkin osan tuosta osakepääomasta mihinkään muuhun kuin tuohon taloon ilman osakkeenomistajan suostumusta eivätkä maksa nelinkertaisesti takaisin osakepääomaa, jota he käyttävät mihin muuhun tahansa kuin tähän taloon, he ovat kirottuja ja heidät siirretään pois sijaltaan, sanoo Herra Jumala, sillä minä, Herra, olen Jumala, eikä minua voi pilkata missään näistä asioista.

72 Totisesti minä sanon teille: Palvelijani Joseph maksakoon rahaa heidän käsiinsä tuon talon rakentamiseksi, niin kuin hän näkee hyväksi; mutta palvelijani Joseph ei voi maksaa enempää kuin viisitoistatuhatta dollaria tuon talon osakkeista eikä vähempää kuin viisikymmentä dollaria; eikä kukaan muukaan voi, sanoo Herra.

73 Ja on myös muita, jotka haluavat tietää minun tahtoni heihin nähden, sillä he ovat pyytäneet sitä minun käsistäni.

74 Sen tähden minä sanon teille palvelijastani Vinson Knightista, että jos hän tahtoo tehdä minun tahtoni, hän pankoon rahaa tuohon taloon itselleen ja jälkeläisilleen jälkeensä polvesta polveen.

75 Ja hän korottakoon äänensä pitkään ja kuuluvasti kansan keskuudessa ajaakseen köyhien ja tarvitsevien asiaa; älköönkä hän väistäkö velvollisuuttaan, älköönkä hänen sydämensä nääntykö; ja minä hyväksyn hänen uhrinsa, sillä ne eivät ole minulle niin kuin Kainin uhrit, sillä hän on oleva minun, sanoo Herra.

76 Hänen perheensä riemuitkoon ja kääntäköön sydämensä pois ahdingosta, sillä minä olen valinnut hänet ja voidellut hänet, ja häntä tullaan kunnioittamaan hänen talonväkensä keskuudessa, sillä minä annan anteeksi kaikki hänen syntinsä, sanoo Herra. Aamen.

77 Totisesti minä sanon teille: Palvelijani Hyrum pankoon rahaa tuohon taloon, niin kuin hän hyväksi näkee, itselleen ja jälkeläisilleen jälkeensä polvesta polveen.

78 Palvelijani Isaac Galland pankoon rahaa tuohon taloon, sillä minä, Herra, rakastan häntä sen työn tähden, jota hän on tehnyt, ja annan anteeksi hänen kaikki syntinsä; sen tähden hänet muistettakoon sijoituksesta tuohon taloon polvesta polveen.

79 Palvelijani Isaac Galland nimitettäköön teidän keskuudestanne, ja palvelijani William Marks asettakoon hänet ja antakoon hänelle siunauksen hänen lähtiessään palvelijani Hyrumin kanssa tekemään työn, jonka palvelijani Joseph osoittaa heille, niin heitä siunataan suuresti.

80 Palvelijani William Marks pankoon rahaa tuohon taloon, niin kuin hän hyväksi näkee, itselleen ja jälkeläisilleen polvesta polveen.

81 Palvelijani Henry G. Sherwood pankoon rahaa tuohon taloon, niin kuin hän hyväksi näkee, itselleen ja jälkeläisilleen jälkeensä polvesta polveen.

82 Palvelijani William Law pankoon rahaa tuohon taloon itselleen ja jälkeläisilleen jälkeensä polvesta polveen.

83 Jos hän tahtoo tehdä minun tahtoni, hän älköön viekö perhettään itäisille seuduille, nimittäin Kirtlandiin; kuitenkin minä, Herra, vahvistan Kirtlandia, mutta minulla, Herralla, on vitsaus valmistettuna sen asukkaille.

84 Ja palvelijassani Almon Babbittissa on paljon sellaista, mihin minä en ole mieltynyt; katso, hän pyrkii vahvistamaan omia neuvojansa niiden neuvojen asemesta, jotka minä olen antanut, nimittäin kirkkoni presidenttikunnan neuvojen; ja hän pystyttää kultaisen sonnin kansani palvottavaksi.

85 Älköön tästä paikasta lähtekö kukaan, joka on tullut tänne koettaen pitää minun käskyni.

86 Jos he elävät täällä, eläkööt minulle; ja jos he kuolevat, kuolkoot minulle; sillä he saavat levätä kaikista vaivoistaan täällä ja saavat jatkaa työtänsä.

87 Ja nyt, palvelijani William turvatkoon minuun ja lakatkoon pelkäämästä perheensä puolesta maan sairauden vuoksi. Jos te rakastatte minua, pitäkää minun käskyni; ja maan sairaus koituu teille kunniaksi.

88 Palvelijani William menköön julistamaan minun ikuista evankeliumiani kovalla äänellä ja suuresti iloiten, kuten minun Henkeni häntä kehottaa, Warsaw’n asukkaille sekä Carthagen asukkaille sekä Burlingtonin sekä Madisonin asukkaille ja odottakoon kärsivällisesti ja tunnollisesti lisäohjeita yleiskonferenssissani, sanoo Herra.

89 Jos hän tahtoo tehdä minun tahtoni, hän kuulkoon vastedes palvelijani Josephin neuvoja ja tukekoon varoillaan köyhien asiaa ja julkaiskoon minun pyhän sanani uuden käännöksen maan asukkaille.

90 Ja jos hän tekee näin, minä siunaan häntä moninkertaisin siunauksin, niin ettei häntä hylätä eikä hänen jälkeläisiään tavata kerjäämässä leipää.

91 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Palvelijani William määrättäköön, asetettakoon ja voideltakoon neuvonantajaksi palvelijalleni Josephille palvelijani Hyrumin sijaan, niin että palvelijani Hyrum voi ottaa sen pappeuden ja patriarkan viran, johon hänen isänsä hänet nimitti, sekä siunauksen kautta että oikeutena;

92 niin että hän vastedes pitää hallussaan patriarkallisten siunausten avaimia kaiken kansani pään päälle,

93 niin että kenet hän siunaa, se on siunattu, ja kenet hän kiroaa, se on kirottu; niin että minkä hän sitoo maan päällä, se on sidottu taivaassa, ja minkä hän vapauttaa maan päällä, se on vapautettu taivaassa.

94 Ja tästä hetkestä lähtien minä nimitän hänet, niin että hän voi olla profeetta ja näkijä ja ilmoituksensaaja minun kirkolleni, samoin kuin palvelijani Joseph;

95 niin että hän voi myös toimia yhdessä palvelijani Josephin kanssa ja että hän ottaa vastaan neuvoja palvelijaltani Josephilta, joka näyttää hänelle avaimet, joiden avulla hän voi pyytää ja saada ja tulla kruunatuksi samalla siunauksella ja kirkkaudella ja kunnialla ja pappeudella ja pappeuden lahjoilla, jotka kerran annettiin sille, joka oli palvelijani Oliver Cowdery;

96 niin että palvelijani Hyrum voi todistaa siitä, mitä minä näytän hänelle, niin että hänen nimensä voidaan pitää kunnioitetussa muistossa polvesta polveen, aina ja ikuisesti.

97 Myös palvelijani William Law saakoon ne avaimet, joiden avulla hän voi pyytää ja saada siunauksia; hän olkoon nöyrä minun edessäni ja olkoon ilman vilppiä, niin hän saa minun Hengestäni, nimittäin Lohduttajasta, joka ilmaisee hänelle totuuden kaikesta ja antaa hänelle oikealla hetkellä, mitä hänen tulee sanoa.

98 Ja nämä merkit seuraavat häntä: hän parantaa sairaita, hän ajaa ulos riivaajia ja pelastuu niiltä, jotka antaisivat hänelle tappavaa myrkkyä;

99 ja häntä johdatetaan poluilla, joilla myrkkykäärme ei voi iskeä häntä kantapäähän; ja hän kohoaa ylös ajatustensa kuvitelmissa kuin kotkan siivillä.

100 Ja entä jos minä tahdon, että hän herättää kuolleita? Hän älköön pidättäkö ääntänsä.

101 Sen tähden palvelijani William huutakoon ääneen älköönkä arkailko, iloiten ja riemuiten ja hoosiannoin hänelle, joka istuu valtaistuimella aina ja ikuisesti, sanoo Herra, teidän Jumalanne.

102 Katso, minä sanon teille: Minulla on tehtävä varattuna palvelijalleni Williamille ja palvelijalleni Hyrumille, ja vain heille; ja palvelijani Joseph jääköön kotiin, sillä häntä tarvitaan. Loput ilmoitan teille tämän jälkeen. Aivan niin. Aamen.

103 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Jos palvelijani Sidney tahtoo palvella minua ja olla neuvonantaja palvelijalleni Josephille, hän nouskoon ja tulkoon hoitamaan kutsumuksensa virkaa ja nöyrtyköön edessäni.

104 Ja jos hän tahtoo uhrata minulle otollisen uhrin ja tunnustuksia ja jäädä kansani luokse, katso, minä, Herra, teidän Jumalanne, parannan hänet, niin että hän paranee; ja hän korottaa jälleen äänensä vuorilla ja on puhemies minun kasvojeni edessä.

105 Hän tulkoon ja asettukoon perheineen asumaan naapuristoon, jossa palvelijani Joseph asuu.

106 Ja kaikilla matkoillaan hän korottakoon äänensä kuin pasuunan äänellä ja kehottakoon maan asukkaita pakenemaan tulevaa vihaa.

107 Hän avustakoon palvelijaani Josephia, ja myös palvelijani William Law avustakoon palvelijaani Josephia vakavan julistuksen laatimisessa maan kuninkaille, niin kuin minä olen aikaisemmin sanonut teille.

108 Jos palvelijani Sidney tahtoo tehdä minun tahtoni, hän älköön muuttako perhettään itäisille seuduille, vaan hän vaihtakoon sen asuinpaikkaa, niin kuin olen sanonut.

109 Katso, minun tahtoni ei ole, että hän etsii saadakseen turvaa ja suojaa sen kaupungin ulkopuolelta, jonka minä olen määrännyt teille, nimittäin Nauvoon kaupungin.

110 Totisesti minä sanon teille juuri nyt, että jos hän kuulee minun ääntäni, hänen käy hyvin. Aivan niin. Aamen.

111 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että palvelijani Amos Davies maksakoon rahaa niiden käsiin, jotka minä olen nimittänyt rakentamaan majatalon, nimittäin Nauvootalon.

112 Tämän hän tehköön, jos hän haluaa saada osuuden, ja hän kuulkoon palvelijani Josephin neuvoja ja tehköön työtä omilla käsillään, jotta hän saavuttaisi ihmisten luottamuksen.

113 Ja kun hän osoittaa olevansa uskollinen kaikessa, mitä hänen huostaansa uskotaan, niin, nimittäin myös vähässä, hänet pannaan paljon haltijaksi.

114 Sen tähden hän alentakoon itsensä, jotta hänet korotettaisiin. Aivan niin. Aamen.

115 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Jos palvelijani Robert D. Foster tahtoo totella minun ääntäni, hän rakentakoon palvelijalleni Josephille talon sen sopimuksen mukaan, jonka hän on tehnyt hänen kanssaan, sen mukaan kuin ovi on avoinna hänelle aika ajoin.

116 Ja hän tehköön parannuksen kaikesta järjettömyydestänsä ja pukeutukoon rakkauteen ja lakatkoon tekemästä pahaa ja pankoon pois kaikki kovat puheensa;

117 ja maksakoon myös rahaa Nauvootalon toimikunnan käsiin itseään ja jälkeläisiään varten jälkeensä polvesta polveen;

118 ja kuulkoon palvelijoideni Josephin ja Hyrumin ja William Law’n neuvoja ja niitä auktoriteetteja, jotka minä olen kutsunut laskemaan Siionin perustusta, niin hänen käy hyvin aina ja ikuisesti. Aivan niin. Aamen.

119 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Älköön kukaan maksako rahaa Nauvootalon toimikunnalle, ellei hän usko Mormonin kirjaan eikä ilmoituksiin, jotka minä olen antanut teille, sanoo Herra, teidän Jumalanne;

120 sillä mikä on enemmän tai vähemmän kuin tämä, se tulee pahasta, ja sitä seuraavat kiroukset eivätkä siunaukset, sanoo Herra, teidän Jumalanne. Aivan niin. Aamen.

121 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Nauvootalon toimikunta saakoon oikeutetun palkkakorvauksen kaikista töistään, joita se tekee Nauvootalon rakentamiseksi; ja sen palkat olkoot sellaisia kuin se keskenään sopii, mitä tulee niiden määrään.

122 Ja jokainen, joka maksaa rahaa, kantakoon osansa heidän palkoistaan, mikäli välttämätöntä heidän elannokseen, sanoo Herra; muuten heidän työnsä laskettakoon heille osakepääomaksi tuohon taloon. Aivan niin. Aamen.

123 Totisesti minä sanon teille: Nyt minä annan teille pappeuteeni kuuluvat virkailijat, jotta te pitäisitte hallussanne sen avaimet, nimittäin pappeuden, joka on Melkisedekin järjestyksen mukaan, joka on minun ainosyntyisen Poikani järjestyksen mukaan.

124 Ensiksi, minä annan teille Hyrum Smithin patriarkaksi teille, pitämään hallussaan minun kirkkoni sinetöimissiunauksia, nimittäin lupauksen Pyhää Henkeä, jonka kautta teidät sinetöidään lunastuksen päivään asti, jotta ette lankeaisi kiusauksen hetkestä huolimatta, joka saattaa kohdata teitä.

125 Minä annan teille palvelijani Josephin johtavaksi vanhimmaksi koko kirkolleni, kääntäjäksi, ilmoituksensaajaksi, näkijäksi ja profeetaksi.

126 Minä annan hänelle neuvonantajiksi palvelijani Sidney Rigdonin ja palvelijani William Law’n, niin että nämä muodostaisivat koorumin ja ensimmäisen presidenttikunnan saamaan ilmoituksia koko kirkkoa varten.

127 Minä annan teille palvelijani Brigham Youngin presidentiksi kahdentoista matkustavalle neuvostolle,

128 joiden kahdentoista hallussa on avaimet avata minun valtakuntani valtuus maan neljällä kulmalla ja lähettää minun sanani sen jälkeen jokaiselle luodulle.

129 He ovat Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith;

130 David Pattenin minä olen ottanut itselleni; katso, hänen pappeuttaan ei kukaan ota häneltä, mutta totisesti minä sanon teille, että toinen voidaan nimittää samaan kutsumukseen.

131 Ja vielä minä sanon teille: Minä annan teille korkean neuvoston Siionin kulmakiveksi –

132 nimittäin Samuel Bentin, Henry G. Sherwoodin, George W. Harrisin, Charles C. Richin, Thomas Groverin, Newel Knightin, David Dortin, Dunbar Wilsonin – Seymour Brunsonin minä olen ottanut itselleni; kukaan ei ota hänen pappeuttaan, mutta toinen voidaan nimittää samaan pappeuteen hänen sijaansa; ja totisesti minä sanon teille: palvelijani Aaron Johnson asetettakoon tähän kutsumukseen hänen sijaansa – David Fullmerin, Alpheus Cutlerin, William Huntingtonin.

133 Ja vielä minä annan teille Don C. Smithin ylipappien koorumin johtajaksi;

134 minkä järjestämisen toimeenpanon tarkoituksena on tehdä kelvollisiksi niitä, jotka nimitetään hajallaan olevien eri vaarnojen paikoillaan pysyviksi johtajiksi eli palvelijoiksi;

135 ja he voivat myös matkustaa, jos he haluavat, mutta pikemminkin heidät asetetaan paikoillaan pysyviksi johtajiksi; tämä on heidän kutsumuksensa virka, sanoo Herra, teidän Jumalanne.

136 Minä annan hänelle Amasa Lymanin ja Noah Packardin neuvonantajiksi, niin että he voivat johtaa minun kirkkoni ylipappien koorumia, sanoo Herra.

137 Ja vielä minä sanon teille: Minä annan teille John A. Hicksin, Samuel Williamsin ja Jesse Bakerin, joiden pappeuskutsumuksena on johtaa vanhinten koorumia, joka koorumi on perustettu paikoillaan pysyviä palvelijoita varten; he voivat kuitenkin matkustaa, mutta heidät on asetettu paikoillaan pysyviksi palvelijoiksi kirkkooni, sanoo Herra.

138 Ja vielä minä annan teille Joseph Youngin, Josiah Butterfieldin, Daniel Milesin, Henry Herrimanin, Zera Pulsipherin, Levi Hancockin ja James Fosterin johtamaan seitsemänkymmenen koorumia;

139 joka koorumi on perustettu matkustavia vanhimpia varten, jotka todistavat minun nimestäni koko maailmassa, minne matkustava korkea neuvosto, minun apostolini, lähettävätkin heidät valmistamaan tietä minun kasvojeni edessä.

140 Erona tämän koorumin ja vanhinten koorumin välillä on, että toisen tulee matkustaa jatkuvasti ja toisen tulee johtaa seurakuntia aika ajoin; toisella on johtamisvastuu aika ajoin eikä toisella ole mitään johtamisvastuuta, sanoo Herra, teidän Jumalanne.

141 Ja vielä minä sanon teille: Minä annan teille Vinson Knightin, Samuel H. Smithin ja Shadrach Roundyn, jos hän tahtoo ottaa sen vastaan, johtamaan piispakuntaa; tieto mainitusta piispakunnasta annetaan teille Opin ja liittojen kirjassa.

142 Ja vielä minä sanon teille: Samuel Rolfen ja hänen neuvonantajansa papeille ja opettajien johtajan ja hänen neuvonantajansa sekä diakonien johtajan ja hänen neuvonantajansa sekä vaarnanjohtajan ja hänen neuvonantajansa.

143 Yllä mainitut virat minä olen antanut teille ja niiden avaimet avuksi ja hallitsemiseksi, palvelutyöhön ja pyhieni tekemiseksi täydellisiksi.

144 Ja käskyn minä annan teille, että teidän tulee täyttää kaikki nämä virat ja hyväksyä ne nimet, jotka minä olen maininnut, tai hylätä ne yleiskonferenssissani;

145 ja että teidän tulee valmistaa huonetilat kaikille näille viroille minun huoneeseeni, kun te rakennatte sen minun nimelleni, sanoo Herra, teidän Jumalanne. Aivan niin. Aamen.

Tulosta