Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 47


Luku 47

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 8. maaliskuuta 1831. John Whitmer, joka jo oli palvellut profeetan kirjurina, aluksi empi, kun häntä pyydettiin palvelemaan kirkon historioitsijana ja aikakirjanpitäjänä korvaten Oliver Cowderyn. Hän kirjoitti: ”Mieluummin en tekisi sitä, mutta toimin niin että Herran tahto tehdään, ja jos hän sitä haluaa, toivon, että hän ilmaisee sen Josephin, näkijän, kautta.” Kun Joseph Smith oli saanut tämän ilmoituksen, John Whitmer suostui ja palveli virassa, johon hänet nimitettiin.

1–4 John Whitmer nimitetään pitämään kirkon historiaa ja kirjoittamaan profeetan kirjurina.

1 Katso, minusta on tarpeen, että palvelijani John kirjoittaa ja pitää asianmukaista historiaa ja auttaa sinua, palvelijani Joseph, kaiken sen kirjoittamisessa, mikä sinulle annetaan, kunnes hänet kutsutaan muihin tehtäviin.

2 Vielä, totisesti minä sanon sinulle, että hän voi myös korottaa äänensä kokouksissa, milloin se on hyväksi.

3 Ja vielä minä sanon sinulle, että hänet nimitetään pitämään kirkon aikakirjaa ja historiaa jatkuvasti, sillä Oliver Cowderyn minä olen nimittänyt toiseen virkaan.

4 Sen tähden, sikäli kuin hän on uskollinen, Lohduttaja antaa hänelle kirjoitettaviksi nämä asiat. Aivan niin. Aamen.