Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 48


Luku 48

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 10. maaliskuuta 1831. Profeetta oli kysynyt Herralta, kuinka maata tulisi hankkia pyhien asuttamiseen. Tämä oli tärkeä asia sen tähden, että kirkon jäsenet olivat siirtymässä Yhdysvaltain itäosista kuuliaisina Herran käskylle, että heidän tuli kokoontua Ohioon (ks. OL 37:1–3; 45:64).

1–3 Ohion pyhien tulee jakaa maansa veljiensä kanssa. 4–6 Pyhien tulee ostaa maita, rakentaa kaupunki ja noudattaa johtavien virkailijoidensa neuvoa.

1 On välttämätöntä, että te jäätte toistaiseksi asuinsijoillenne, sikäli kuin olosuhteisiinne sopii.

2 Ja sikäli kuin teillä on maita, teidän tulee antaa itäisille veljille;

3 ja sikäli kuin teillä ei ole maita, toistaiseksi he ostakoot niitä ympäröiviltä seuduilta, kuten hyväksi näkevät, sillä on välttämätöntä, että heillä on toistaiseksi asuinpaikkoja.

4 On välttämätöntä, että te säästätte kaiken rahan, minkä voitte, ja että hankitte kaiken, minkä voitte, vanhurskaasti, niin että voitte aikanaan ostaa maata perinnöksi, niin, kaupunkia varten.

5 Paikkaa ei ilmoiteta vielä, mutta kun veljenne tulevat idästä, muutamia miehiä nimitettäköön, ja heidän annetaan tietää paikka, eli heille se ilmoitetaan.

6 Ja heidät nimitettäköön ostamaan maita ja aloittamaan kaupungin perustusten lasku; ja silloin te alatte kokoontua perheidenne kanssa, joka mies perheineen, olosuhteidensa mukaan ja siten kuin kirkon presidenttikunta ja piispa hänelle määräävät, niiden lakien ja käskyjen mukaan, jotka olette saaneet ja jotka te saatte tämän jälkeen. Aivan niin. Aamen.