Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 32


Luku 32

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Parley P. Prattille ja Ziba Petersonille Manchesterissa New Yorkin osavaltiossa lokakuun alussa 1830. Vanhimmat olivat hyvin kiinnostuneita lamanilaisista ja toiveikkaita heihin nähden. Kirkko oli saanut Mormonin kirjasta tietää heille ennustetuista siunauksista. Sen seurauksena Herralta anottiin, että hän ilmaisisi tahtonsa siitä, tuliko vanhimpia lähettää tuolloin lännen intiaaniheimojen keskuuteen. Ilmoitus seurasi.

1–3 Parley P. Pratt ja Ziba Peterson kutsutaan saarnaamaan lamanilaisille ja lähtemään Oliver Cowderyn ja Peter Whitmer nuoremman matkaan. 4–5 Heidän tulee rukoilla, että ymmärtäisivät kirjoituksia.

1 Ja nyt, mitä tulee minun palvelijaani aParley P. Prattiin, katso, minä sanon hänelle, että niin totta kuin elän, minä tahdon, että hän julistaa minun evankeliumiani ja boppii minusta ja on sävyisä ja sydämeltään nöyrä.

2 Ja minä olen määrännyt hänestä, että hänen tulee alähteä palvelijoideni Oliver Cowderyn ja Peter Whitmer nuoremman kanssa erämaahan blamanilaisten keskuuteen.

3 Ja myös aZiba Petersonin tulee lähteä heidän mukaansa; ja minä lähden itsekin heidän mukaansa ja olen heidän bkeskellänsä; ja minä olen heidän cpuolustajansa Isän luona, eikä mikään voita heitä.

4 Ja heidän tulee ottaa avarteen se, mitä on kirjoitettu, eikä tavoitella mitään muuta bilmoitusta; ja heidän tulee rukoilla aina, että minä cpaljastaisin sen heidän dymmärrykselleen.

5 Ja he ottakoot varteen nämä sanat suhtautumatta kevytmielisesti, niin minä siunaan heitä. Aamen.