Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 32


Luku 32

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Parley P. Prattille ja Ziba Petersonille Manchesterissa New Yorkin osavaltiossa lokakuun alussa 1830. Vanhimmat olivat hyvin kiinnostuneita lamanilaisista ja toiveikkaita heihin nähden. Kirkko oli saanut Mormonin kirjasta tietää heille ennustetuista siunauksista. Sen seurauksena Herralta anottiin, että hän ilmaisisi tahtonsa siitä, tuliko vanhimpia lähettää tuolloin lännen intiaaniheimojen keskuuteen. Ilmoitus seurasi.

1–3 Parley P. Pratt ja Ziba Peterson kutsutaan saarnaamaan lamanilaisille ja lähtemään Oliver Cowderyn ja Peter Whitmer nuoremman matkaan. 4–5 Heidän tulee rukoilla, että ymmärtäisivät kirjoituksia.

1 Ja nyt, mitä tulee minun palvelijaani Parley P. Prattiin, katso, minä sanon hänelle, että niin totta kuin elän, minä tahdon, että hän julistaa minun evankeliumiani ja oppii minusta ja on sävyisä ja sydämeltään nöyrä.

2 Ja minä olen määrännyt hänestä, että hänen tulee lähteä palvelijoideni Oliver Cowderyn ja Peter Whitmer nuoremman kanssa erämaahan lamanilaisten keskuuteen.

3 Ja myös Ziba Petersonin tulee lähteä heidän mukaansa; ja minä lähden itsekin heidän mukaansa ja olen heidän keskellänsä; ja minä olen heidän puolustajansa Isän luona, eikä mikään voita heitä.

4 Ja heidän tulee ottaa varteen se, mitä on kirjoitettu, eikä tavoitella mitään muuta ilmoitusta; ja heidän tulee rukoilla aina, että minä paljastaisin sen heidän ymmärrykselleen.

5 Ja he ottakoot varteen nämä sanat suhtautumatta kevytmielisesti, niin minä siunaan heitä. Aamen.