Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 40


Luku 40

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa 6. tammikuuta 1831. Tämän muistiin merkityn ilmoituksen edellä profeetan historiassa sanotaan: ”Kun James [Covel] hylkäsi Herran sanan ja palasi entisiin periaatteisiinsa ja entisen väkensä keskuuteen, Herra antoi minulle ja Sidney Rigdonille seuraavan ilmoituksen” (ks. OL 39).

1–3 Vainon pelko ja maailman huolet aiheuttavat evankeliumin hylkäämisen.

1 Katso, totisesti minä sanon teille, että palvelijani aJames Covelin sydän oli vilpitön minun edessäni, sillä hän teki kanssani liiton, että hän noudattaisi minun sanaani.

2 Ja hän aotti sanan vastaan iloiten, mutta Saatana kiusasi häntä heti, ja bvainon pelko ja maailman huolet saivat hänet chylkäämään sanan.

3 Sen tähden hän rikkoi minun liittoni, ja minun asiakseni jää tehdä hänelle, niin kuin hyväksi näen. Aamen.