Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 37


Luku 37

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille lähellä Fayettea New Yorkin osavaltiossa joulukuussa 1830. Tässä annetaan ensimmäinen käsky kokoamisesta tämän taloudenhoitokauden aikana.

1–4 Pyhiä kutsutaan kokoontumaan Ohioon.

1 Katso, minä sanon teille, että minusta teidän ei ole tarpeen akääntää enempää ennen kuin menette Ohioon, ja tämä vihollisen ja teidän itsenne tähden.

2 Ja vielä minä sanon teille, ettei teidän pidä lähteä, ennen kuin olette saarnanneet minun evankeliumiani noilla seuduilla ja olette vahvistaneet kirkkoa, missä se onkin, ja etenkin aColesvillessa; sillä katso, he rukoilevat minua suuressa uskossa.

3 Ja vielä, minä annan kirkolle käskyn, että minusta on tarpeen, että he kokoontuvat aOhioon odottamaan aikaa, jolloin palvelijani Oliver Cowdery palaa heidän luokseen.

4 Katso, tämä on viisasta, ja jokainen avalitkoon omasta puolestaan, kunnes minä tulen. Aivan niin. Aamen.