Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 57


Luku 57

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Siionissa Jacksonin piirikunnassa Missourissa 20. heinäkuuta 1831. Vanhimmat olivat matkanneet Ohiosta Missourin länsirajalle noudattaen Herran käskyä mennä Missouriin, jossa Hän ilmaisisi ”teidän perintömaanne” (OL 52). Joseph Smith mietiskeli lamanilaisten tilaa ja ihmetteli: ”Milloin autiomaa kukkii kuin ruusu? Milloin Siion pystytetään kirkkaudessaan ja missä on oleva temppelisi, jonne kaikki kansakunnat tulevat viimeisinä aikoina?” Sen jälkeen hän sai tämän ilmoituksen.

1–3 Independence Missourissa on Siionin kaupungin ja temppelin paikka. 4–7 Pyhien tulee ostaa maita ja hankkia perintöosia tuolta alueelta. 8–16 Sidney Gilbertin tulee perustaa kauppa, William W. Phelpsin tulee ryhtyä kirjanpainajaksi, ja Oliver Cowderyn tulee toimittaa julkaistavaa aineistoa.

1 Kuulkaa, sanoo Herra, teidän Jumalanne, oi te minun kirkkoni vanhimmat, jotka olette kokoontuneet yhteen minun käskyjeni mukaan tähän maahan, joka on aMissourin maa, joka on bmaa, jonka minä olen määrännyt ja cpyhittänyt pyhien dkokoontumiseen.

2 Sen tähden tämä on lupauksen maa ja aSiionin kaupungin bpaikka.

3 Ja näin sanoo Herra, teidän Jumalanne: Jos haluatte saada viisautta, tämä on viisautta. Katso, paikka, jota kutsutaan nyt Independenceksi, on keskuspaikka; ja atemppelin paikka sijaitsee länsipuolella tontilla, joka ei ole kaukana oikeustalosta.

4 Sen tähden on viisasta, että pyhät aostavat maan ja myös länsipuolelta jokaisen alan, aina bjuutalaisten ja pakanoiden välissä kulkevalle rajalle asti;

5 ja myös jokaisen alan, joka rajoittuu preeriaan, sikäli kuin opetuslapseni kykenevät aostamaan maita. Katso, tämä on viisasta, jotta he bsaisivat sen ikuiseksi perintöosaksi.

6 Ja palvelijani Sidney Gilbert hoitakoon virkaa, johon minä olen hänet nimittänyt, ottaen vastaan rahoja, ollen kirkon aedustajana, ostaen maata kaikilta ympäröiviltä seuduilta, sikäli kuin se voidaan tehdä vanhurskaasti ja viisautta noudattaen.

7 Ja palvelijani aEdward Partridge hoitakoon virkaa, johon minä olen hänet nimittänyt, ja bjakakoon pyhille heidän perintöosansa, niin kuin minä olen käskenyt; ja myös ne, jotka hän on nimittänyt auttamaan itseään.

8 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Palvelijani Sidney Gilbert asettukoon tähän paikkaan ja perustakoon kaupan, jotta hän voi myydä tarvikkeita ilman petosta, jotta hän voi saada rahaa ostaakseen maita pyhien hyväksi ja jotta hän voi hankkia kaikkea, mitä opetuslapset saattavat tarvita asettuakseen perintöosalleen.

9 Ja palvelijani Sidney Gilbert hankkikoon myös luvan – katso, tämä on viisasta, ja lukija ymmärtäköön – jotta hän voi myös lähettää tarvikkeita ihmisille, keiden mukana hän vain haluaa, jotka ovat apulaisina työssä hänen palveluksessaan;

10 ja siten huolehtia minun pyhistäni, jotta minun evankeliumiani voitaisiin saarnata niille, jotka istuvat apimeydessä ja bkuoleman varjon maassa.

11 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että palvelijani aWilliam W. Phelps asettukoon tähän paikkaan ja ryhtyköön bkirjanpainajaksi kirkolle.

12 Ja katso, jos maailma ottaa vastaan hänen kirjoituksensa – katso, tämä on viisasta – hän hankkikoon, mitä hän voi hankkia vanhurskaasti, pyhien hyväksi.

13 Ja palvelijani aOliver Cowdery auttakoon häntä niin kuin olen käskenyt, missä tahansa paikassa, minkä minä hänelle määrään, jäljentämään ja korjaamaan ja valitsemaan, jotta kaikki olisi oikein minun edessäni, kuten Henki hänen kauttaan osoittaa.

14 Ja niin ne, joista olen puhunut, asettukoot Siionin maahan niin pian kuin mahdollista perheineen tehdäkseen nuo asiat, niin kuin minä olen puhunut.

15 Ja nyt, mitä tulee kokoontumiseen – piispa ja edustaja tehkööt valmisteluja niille perheille, joita on käsketty tulemaan tähän maahan niin pian kuin mahdollista, ja asuttakoot heidät heidän perintöosilleen.

16 Ja lopuille sekä vanhimmista että jäsenistä annetaan lisää ohjeita tämän jälkeen. Aivan niin. Aamen.