Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 85


Luku 85

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 27. marraskuuta 1832. Tämä luku on ote profeetan kirjeestä William W. Phelpsille, joka asui Independencessä Missourissa. Se vastaa kysymyksiin niistä pyhistä, jotka olivat muuttaneet Siioniin mutta jotka eivät olleet noudattaneet käskyä pyhittää omaisuutensa eivätkä siten olleet saaneet perintöosaansa kirkon vahvistetun järjestyksen mukaan.

1–5 Perintöosat tulee saada Siionissa pyhittämisen kautta. 6–12 Mahtava ja voimakas antaa pyhille heidän perintöosansa Siionissa.

1 Herran kirjurin, jonka hän on nimittänyt, velvollisuutena on pitää historiaa ja yleistä kirkon kirjaa kaikesta, mitä Siionissa tapahtuu, ja kaikista niistä, jotka pyhittävät omaisuuden ja saavat laillisesti perintöosan piispalta;

2 sekä heidän elämäntavastaan, heidän uskostaan ja teoistaan sekä luopioista, jotka luopuvat saatuaan perintöosansa.

3 On vastoin Jumalan tahtoa ja käskyä, että niiden nimet on lueteltu Jumalan kansan joukossa, jotka eivät saa perintöosaansa pyhittämisen kautta hänen lakinsa mukaan, jonka hän on antanut, jotta hän voisi kantaa kansaltaan kymmenykset valmistaakseen sitä koston ja palamisen päivää varten.

4 Eikä liioin heidän sukuluetteloaan tule pitää eikä säilyttää missään kirkon kirjoissa eikä historiassa, mistä se voisi löytyä.

5 Heidän nimiään ei saa löytyä, ei isien nimiä eikä lasten nimiä, kirjoitettuina Jumalan lain kirjasta, sanoo Herra Sebaot.

6 Niin, näin sanoo hiljainen vieno ääni, joka kuiskaa läpi ja lävistää kaiken, ja usein se saa minun luuni vapisemaan, kun se antaa ilmoitusta sanoen:

7 Ja tapahtuu, että minä, Herra Jumala, lähetän mahtavan ja voimakkaan, jolla on vallan valtikka kädessään ja joka on vaatetettu verhoavalla valolla ja jonka suu lausuu sanoja, iankaikkisia sanoja, ja hänen sisimpänsä on totuuden lähde, saattamaan järjestykseen Jumalan huoneen ja järjestämään arvalla niiden pyhien perintöosat, joiden nimet löytyvät, ja heidän isiensä ja heidän lastensa nimet, lueteltuina Jumalan lain kirjasta;

8 kun taas mies, jonka Jumala on kutsunut ja nimittänyt ja joka ojentaa kätensä tukeakseen Jumalan arkkua, on kaatuva kuoleman vasamasta niin kuin puu, johon salaman häikäisevä vasama iskee.

9 Eikä kukaan niistä, jotka eivät löydy kirjoitettuina muistokirjasta, saa mitään perintöosaa sinä päivänä, vaan heidät hakataan kappaleiksi ja heille määrätään heidän osansa epäuskoisten joukossa, jossa valitetaan ja kiristellään hampaita.

10 Näin sanoessani en puhu omiani; ja nyt, mitä Herra puhuu, sen hän myös toteuttaa.

11 Eivätkä ne, jotka ovat ylipappeutta ja joiden nimet eivät löydy kirjoitettuina lain kirjasta eli jotka havaitaan luopuneiksi tai kirkosta erotetuiksi, eikä myöskään vähäisempi pappeus eivätkä jäsenet, saa tuona päivänä perintöosaa Korkeimman pyhien keskuudessa;

12 sen tähden heille tehtäköön kuten papin lapsille, kuten löytyy kirjoitettuna Esran toisessa luvussa ja kuudennessakymmenennessäyhdennessä ja -kahdennessa jakeessa.