Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 95


Luku 95

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 1. kesäkuuta 1833. Tämä ilmoitus on jatkoa jumalallisille ohjeille rakentaa jumalanpalvelus- ja opetushuone, Herran huone (ks. OL 88:119–136).

1–6 Pyhiä kuritetaan, koska he eivät ole rakentaneet Herran huonetta. 7–10 Herra haluaa käyttää huonettaan antaakseen kansalleen voiman korkeudesta. 11–17 Huone tulee pyhittää jumalanpalveluspaikaksi ja apostolien koulua varten.

1 Totisesti näin sanoo Herra teille, joita minä rakastan; ja joita minä rakastan, minä myös akuritan, jotta heidän syntinsä annettaisiin banteeksi, sillä kurituksella minä valmistan keinon heidän cpäästä dkiusauksesta kaikessa, ja minä olen rakastanut teitä.

2 Ja nyt, teidän täytyy olla kuritettavina ja nuhdeltavina minun kasvojeni edessä,

3 sillä te olette tehneet minua vastaan hyvin vakavan synnin siinä, että ette ole kaikin tavoin ottaneet huomioon suurta käskyä, jonka minä olen antanut teille ahuoneeni rakentamisesta,

4 sitä valmistamista varten, jolla minä aion valmistaa apostolejani aleikkaamaan viinitarhaani viimeisen kerran, jotta minä voin toteuttaa bmerkillisen tekoni, jotta minä voin cvuodattaa Henkeni kaiken lihan päälle.

5 Mutta katso, totisesti minä sanon teille, että teidän keskuudessanne on monia, jotka on asetettu ja jotka minä olen kutsunut, mutta harvat heistä ovat avalittuja.

6 Ne, jotka eivät ole valittuja, ovat tehneet hyvin vakavan synnin siinä, että kulkevat apimeässä keskipäivällä.

7 Ja tästä syystä minä annoin teille käskyn, että teidän tulee kutsua koolle ajuhlakokouksenne, jotta teidän bpaastonne ja murehtimisenne tulisi ylös hänen korviinsa, joka on Herra cSebaot, joka on tulkittuna ensimmäisen päivän dluoja, alku ja loppu.

8 Niin, totisesti minä sanon teille: Minä annoin teille käskyn, että teidän tulee rakentaa huone, jossa huoneessa minä aion aantaa niille, jotka minä olen valinnut, voiman korkeudesta,

9 sillä tämä on Isän alupaus teille; sen tähden minä käsken teitä jäämään, samoin kuin apostolejani Jerusalemissa.

10 Minun palvelijani tekivät kuitenkin hyvin vakavan synnin; ja aprofeettojen koulussa nousi bkiistoja, mikä oli minusta hyvin murheellista, sanoo teidän Herranne; sen tähden minä lähetin heidät pois kuritettaviksi.

11 Totisesti minä sanon teille: Tahtoni on, että te rakennatte huoneen. Jos te pidätte minun käskyni, te saatte voimaa sen rakentamiseen.

12 Ellette te apidä minun käskyjäni, Isän brakkaus ei pysy teissä; sen tähden te saatte kulkea pimeässä.

13 Nyt tämä on viisasta ja Herran mieli: Huone rakennettakoon, ei maailman tavan mukaan, sillä minä en anna teidän elää maailman tavan mukaan;

14 sen tähden se rakennettakoon sen tavan mukaan, jonka minä näytän kolmelle teistä, jotka teidän tulee nimittää ja asettaa tähän toimivaltaan.

15 Ja sen koko olkoon sisämitoiltaan viisikymmentäviisi jalkaa leveä, ja sen pituus olkoon kuusikymmentäviisi jalkaa.

16 Ja alakerran keskussali pyhitettäköön minulle teidän sakramenttiuhrianne varten ja teidän saarnaamistanne varten ja teidän paastoanne ja rukoustanne ja teidän pyhimpien toiveidenne minulle aesittämistä varten, sanoo teidän Herranne.

17 Ja yläkerta pyhitettäköön minulle minun apostolieni koulua varten, sanoo Poika aAhman eli toisin sanoen Alfus eli toisin sanoen Oomegus, tosiaankin Jeesus Kristus, teidän bHerranne. Aamen.