Tutkimisen apuneuvoja
Hengen lahjat


Hengen lahjat

Erityisiä hengellisiä siunauksia, joita Herra antaa arvollisille ihmisille heidän omaksi hyödykseen ja käytettäviksi muiden siunaukseksi. Tutki Hengen lahjojen kuvauksia seuraavista kohdista: OL 46:11–33; 1. Kor. 12:1–12; Moroni 10:8–18.