Tutkimisen apuneuvoja
Whitney, Newel K.


Whitney, Newel K.

Johtaja palautetun kirkon alkuaikoina. Newel K. Whitney oli piispana Kirtlandissa Ohiossa ja palveli myöhemmin kirkon johtavana piispana (OL 72:1–8; 104; 117).