Tutkimisen apuneuvoja
Sinetöiminen


Sinetöiminen

Pappeuden valtuudella maan päällä suoritettujen toimitusten saattaminen voimaan taivaassa. Toimitukset tulevat sinetöidyiksi, kun lupauksen Pyhä Henki eli Pyhä Henki hyväksyy ne.