Tutkimisen apuneuvoja
Efesolaiskirje


Efesolaiskirje

Uudessa testamentissa apostoli Paavalin Efesoksen pyhille kirjoittama kirje. Kirje on hyvin tärkeä, sillä se sisältää Paavalin opetuksia Kristuksen kirkosta.

Luvussa 1 on tavallinen tervehdys. Luvuissa 2 ja 3 selitetään muutosta, joka ihmisissä tapahtuu, kun heistä tulee kirkon jäseniä – he kuuluvat samaan kansaan kuin pyhät, niin että pakanat ja juutalaiset ovat yhdistyneinä samassa kirkossa. Luvuissa 4–6 selitetään apostolien ja profeettojen tehtäviä, ykseyden tarpeellisuutta ja tarvetta pukea ylle Jumalan koko taisteluvarustus.