Tutkimisen apuneuvoja
Hoosea


Hoosea

Vanhan testamentin profeetta, joka profetoi Israelin pohjoisessa valtakunnassa Jerobeam Ⅱ:n hallituskauden loppupuolella. Hoosea eli Israelin syntisyydestä johtuneen kansallisen rappeutumisen ja raunioitumisen aikana.

Hoosean kirja

Kirjan pääaiheena on Jumalan rakkaus kansaansa kohtaan. Hän on kurittanut kansaansa aina rakkaudessa, ja Israelin palauttaminen ennalleen tapahtuu hänen rakkautensa tähden (Hoos. 2:21; 14:5). Sen vastakohtana Hoosea osoittaa Israelin petollisuuden ja uskottomuuden. Jumala pystyy kuitenkin odottamaan Israelin lopullista lunastusta (Hoos. 12:1–14:10).