Tutkimisen apuneuvoja
Jordan


Jordan

Jordan virtaa Galileanjärvestä Kuolleeseenmereen. Joki on 160 kilometriä pitkä ja muodostuu useasta Hermonvuorelta yhteen virtaavasta lähteestä. Jordan on Israelin tärkein joki.

Tähän jokeen liittyy kaksi tärkeää tapahtumaa: Herra pysäytti veden virtaamisen, niin että israelilaiset pääsivät joen poikki (Joos. 3:14–17), ja Jeesus Kristus kastettiin Jordanissa (Matt. 3:13–17; 1. Nefi 10:9).