Tutkimisen apuneuvoja
Kymmenen käskyä
edellinen seuraava

Kymmenen käskyä

Kymmenen moraalista käyttäytymistä säätelevää lakia, jotka Jumala antoi profeetta Mooseksen kautta.

Hepreassa näitä käskyjä sanotaan ”kymmeneksi sanaksi”. Niitä kutsutaan myös liitoksi (2. Moos. 32:15; 5. Moos. 9:9) ja todistukseksi (2. Moos. 25:21). Kuvaus siitä, kuinka Jumala antoi kymmenen käskyä Moosekselle ja tämän kautta Israelille, on kohdissa 2. Moos. 19:9–20:23; 32:15–19; 34:1. Käskyt oli kaiverrettu kahteen kivitauluun, jotka pantiin arkkuun. Siksi sitä kutsuttiin liitonarkuksi (4. Moos. 10:33). Lainaten kohtia 5. Moos. 6:4–5 ja 3. Moos. 19:18 Herra yhdisti kymmenen käskyä kahdeksi suureksi käskyksi (Matt. 22:37–39).

Kymmenen käskyä on toistettu myöhempien aikojen ilmoituksessa (JSR 2. Moos. 34:1–2, 14 [Liiteosa]; Moosia 12:32–37; 13:12–24; OL 42:18–28; 59:5–13).