Tutkimisen apuneuvoja
Kymmenen käskyä


Kymmenen käskyä

Kymmenen moraalista käyttäytymistä säätelevää lakia, jotka Jumala antoi profeetta Mooseksen kautta.

Hepreassa näitä käskyjä sanotaan ”kymmeneksi sanaksi”. Niitä kutsutaan myös liitoksi (2. Moos. 32:15; 5. Moos. 9:9) ja todistukseksi (2. Moos. 25:21). Kuvaus siitä, kuinka Jumala antoi kymmenen käskyä Moosekselle ja tämän kautta Israelille, on kohdissa 2. Moos. 19:9–20:23; 32:15–19; 34:1. Käskyt oli kaiverrettu kahteen kivitauluun, jotka pantiin arkkuun. Siksi sitä kutsuttiin liitonarkuksi (4. Moos. 10:33). Lainaten kohtia 5. Moos. 6:4–5 ja 3. Moos. 19:18 Herra yhdisti kymmenen käskyä kahdeksi suureksi käskyksi (Matt. 22:37–39).

Kymmenen käskyä on toistettu myöhempien aikojen ilmoituksessa (JSR 2. Moos. 34:1–2, 14 [Liiteosa]; Moosia 12:32–37; 13:12–24; OL 42:18–28; 59:5–13).