Silmä
    Footnotes

    Silmä

    Silmää pidetään pyhissä kirjoituksissa usein vertauskuvana ihmisen kyvystä saada Jumalan valoa. Vertauskuvallisesti ihmisen silmä kuvaa myös hengellistä tilaa ja Jumalan asioiden ymmärrystä.