Tutkimisen apuneuvoja
Aikakirjat


Aikakirjat

Kaksi kirjaa Vanhassa testamentissa. Niissä on lyhyt historia luomisesta aina Kyyroksen julistukseen asti, jossa juutalaisille annettiin lupa palata Jerusalemiin.

Ensimmäinen aikakirja

Luvuissa 1–9 on sukuluetteloita Aadamista Sauliin. Luvussa 10 kerrotaan Saulin kuolemasta. Luvuissa 11–22 kuvaillaan Daavidin hallituskauteen liittyviä tapahtumia. Luvuissa 23–27 kerrotaan Salomon kuninkaaksi tulemisesta ja leeviläisten tehtävistä. Luvussa 28 mainitaan, että Daavid käski Salomoa rakentamaan temppelin. Luvussa 29 kerrotaan Daavidin kuolemasta.

Toinen aikakirja

Luvuissa 1–9 kerrotaan Salomon hallituskauteen liittyvistä tapahtumista. Luvuissa 10–12 kerrotaan Salomon pojan Rehabeamin hallituskaudesta, jonka aikana Israelin yhtenäinen valtakunta jakautui pohjoiseen ja eteläiseen valtakuntaan. Luvuissa 13–36 kerrotaan eri kuninkaiden hallituskausista aina siihen asti, kun Nebukadnessar valloitti Juudan valtakunnan. Kirja päättyy Kyyroksen kuulutukseen, että pakkosiirtolaisuudessa olleet Juudan lapset saivat palata Jerusalemiin.

Tulosta