Tutkimisen apuneuvoja
Kolossalaiskirje


Kolossalaiskirje

Kirja Uudessa testamentissa. Apostoli Paavali kirjoitti tämän kirjeen kolossalaisille sen jälkeen kun Kolossan seurakunnan evankelista Epafras oli käynyt hänen luonaan (Kol. 1:7–8). Epafras oli kertonut Paavalille, että kolossalaiset olivat lankeamassa vakavaan erheeseen: he kuvittelivat olevansa muita parempia, koska he noudattivat tarkoin tiettyjä ulkokohtaisia toimituksia (Kol. 2:16), kielsivät itseltään tietyt fyysiset tarpeet ja palvoivat enkeleitä (Kol. 2:18). Kaikki tällainen sai kolossalaiset kuvittelemaan, että he tulivat pyhitetyiksi. He luulivat myös ymmärtävänsä maailmankaikkeuden salaisuuksia paremmin kuin muut kirkon jäsenet. Paavali ojentaa heitä tässä kirjeessä ja opettaa, että lunastus tulee ainoastaan Kristuksen kautta ja että meidän on oltava viisaita ja palveltava häntä.

Luvussa 1 on Paavalin tervehdys kolossalaisille. Luvuissa 2 ja 3 on opillisia asioita ja selvitykset Kristuksesta Lunastajana, väärän jumalanpalveluksen vaarallisuudesta sekä ylösnousemuksen suuresta merkityksestä. Luvussa 4 opetetaan, että pyhien tulee olla viisaita kaikessa