Tutkimisen apuneuvoja
Kallisarvoinen helmi


Kallisarvoinen helmi

Jumalan maanpäällistä valtakuntaa verrataan kallisarvoiseen helmeen (Matt. 13:45–46).

Kallisarvoinen helmi on myös nimenä yhdellä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon neljästä pyhästä kirjasta. Kallisarvoisen helmen ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1851. Siinä oli mukana aineistoa, joka on nykyisin Opissa ja liitoissa. Vuoden 1902 jälkeen julkaistuissa painoksissa on 1) otteita Joseph Smithin käännöksestä Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta nimellä Mooseksen kirja sekä käännös Matteuksen evankeliumin luvusta 24 nimellä Joseph Smith – Matteus 2) Joseph Smithin käännös hänen vuonna 1835 saamistaan egyptiläisistä papyruksista nimellä Abrahamin kirja 3) ote Joseph Smithin vuonna 1838 kirjoittamasta kirkon historiasta nimellä Joseph Smith – historia ja 4) Uskonkappaleet, kolmetoista lausumaa uskosta ja opista.