Pyhät kirjoitukset
Mooses 1


Valittuja kohtia
Mooseksen kirjasta

Ote raamatunkäännöksestä, sellaisena kuin se ilmoitettiin profeetta Joseph Smithille kesäkuusta 1830 helmikuuhun 1831.

Luku 1

(Kesäkuu 1830)

Jumala ilmoittaa itsensä Moosekselle. Mooses kirkastetaan. Hän kohtaa Saatanan. Mooses näkee monia asuttuja maailmoja. Poika loi maailmoja luvutta. Jumalan työ ja kirkkaus on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen.

1 Jumalan sanat, jotka hän apuhui bMoosekselle aikana, jolloin Mooses temmattiin sangen korkealle vuorelle,

2 ja hän anäki Jumalan bkasvoista kasvoihin ja hän puhui hänen kanssansa, ja Jumalan ckirkkaus oli Mooseksen päällä; sen tähden Mooses saattoi dkestää hänen kirkkautensa.

3 Ja Jumala puhui Moosekselle sanoen: Katso, minä olen Herra Jumala aKaikkivaltias, ja bLoputon on minun nimeni, sillä minä olen vailla päivien alkua ja vuosien loppua; ja eikö tämä ole loputonta?

4 Ja katso, sinä olet minun poikani; ja nyt, akatso, niin minä näytän sinulle bkätteni cteon, mutta en kaikkea, sillä minun teoillani ei ole dloppua, ei myöskään esanoillani, sillä ne eivät milloinkaan lakkaa.

5 Ja nyt, ei kukaan ihminen voi nähdä kaikkia minun tekojani, ellei hän näe kaikkea minun kirkkauttani; eikä kukaan ihminen voi nähdä kaikkea minun kirkkauttani ja jäädä sen jälkeen lihaan maan päälle.

6 Ja minulla on työ sinulle, Mooses, poikani; ja sinä olet minun aAinosyntyiseni bkaltainen; ja minun Ainosyntyiseni on ja on oleva cVapahtaja, sillä hän on täynnä darmoa ja etotuutta; mutta minun rinnallani fei ole muuta Jumalaa, ja kaikki on minun edessäni, sillä minä gtunnen sen kaiken.

7 Ja nyt, katso, tämän yhden asian minä näytän sinulle, Mooses, poikani; sillä sinä olet maailmassa, ja nyt minä näytän sen sinulle.

8 Ja tapahtui, että Mooses katsoi ja näki amaailman, jonka päälle hänet oli luotu; ja Mooses bnäki maailman ja sen ääret ja kaikki ihmislapset, jotka ovat ja jotka oli luotu; sitä hän cihmetteli ja kummasteli suuresti.

9 Ja Jumala vetäytyi pois Mooseksen luota, niin ettei hänen kirkkautensa ollut Mooseksen päällä; ja Mooses jäi itsekseen. Ja itsekseen jäätyään hän kaatui maahan.

10 Ja tapahtui, että kului monen tunnin aika, ennen kuin Mooses jälleen sai luonnolliset aihmisvoimansa; ja hän sanoi itsekseen: Nyt, tästä syystä minä tiedän, ettei ihminen ole bmitään, jota asiaa en ollut koskaan ajatellut.

11 Mutta nyt minun omat silmäni ovat nähneet aJumalan; mutta eivät bluonnolliset vaan hengelliset silmäni, sillä luonnolliset silmäni eivät olisi voineet nähdä; sillä minä olisin ckuivettunut ja dkuollut hänen edessään; mutta hänen kirkkautensa oli päälläni; ja minä näin hänen ekasvonsa, sillä minut fkirkastettiin hänen edessänsä.

12 Ja tapahtui, että kun Mooses oli sanonut nämä sanat, katso, aSaatana tuli bkiusaamaan häntä ja sanoi: Mooses, ihmisen poika, palvele minua.

13 Ja tapahtui, että Mooses katsoi Saatanaa ja sanoi: Kuka sinä olet? Sillä katso, minä olen Jumalan apoika, hänen Ainosyntyisensä kaltainen; mutta missä on sinun kirkkautesi, että sinua palvelisin?

14 Sillä katso, minä en voinut katsoa Jumalaa ilman että hänen kirkkautensa tuli päälleni ja minut akirkastettiin hänen edessänsä. Mutta sinua minä voin katsella luonnollisena ihmisenä. Eikö näin tosiaan ole?

15 Siunattu olkoon minun Jumalani nimi, sillä hänen Henkensä ei ole kokonaan vetäytynyt minusta; vai missä on sinun kirkkautesi, sillä minulle se on pimeyttä? Ja minä osaan tehdä eron sinun ja Jumalan välillä, sillä Jumala sanoi minulle: aPalvele Jumalaa, sillä ainoastaan häntä sinun tulee bpalvella.

16 Mene pois, Saatana; älä petä minua; sillä Jumala sanoi minulle: Sinä olet minun Ainosyntyiseni akaltainen.

17 Ja hän antoi minulle myös käskyjä, kun hän huusi minulle palavasta apensaasta sanoen: bHuuda avuksi Jumalaa minun Ainosyntyiseni nimessä ja palvele minua.

18 Ja vielä Mooses sanoi: Minä en lakkaa huutamasta avuksi Jumalaa; minulla on muutakin kysyttävää häneltä, sillä hänen kirkkautensa on ollut minun päälläni; sen vuoksi minä osaan tehdä eron hänen ja sinun välillä. Poistu täältä, Saatana.

19 Ja nyt, kun Mooses oli sanonut nämä sanat, Saatana huusi kovalla äänellä ja raivosi maan päällä ja käski sanoen: Minä olen aAinosyntyinen, palvele minua.

20 Ja tapahtui, että Mooses alkoi pelätä suuresti; ja kun hän alkoi pelätä, hän näki ahelvetin katkeruuden. Kuitenkin Jumalaa avuksi bhuutamalla hän sai voimaa, ja hän käski sanoen: Poistu luotani, Saatana, sillä vain tätä yhtä Jumalaa, joka on kirkkauden Jumala, minä palvelen.

21 Ja nyt aSaatana alkoi vapista, ja maa järisi; ja Mooses sai voimaa ja huusi avuksi Jumalaa ja sanoi: Ainosyntyisen nimessä, poistu täältä, Saatana.

22 Ja tapahtui, että Saatana huusi kovalla äänellä itkien ja valittaen ja hampaitaan akiristellen; ja hän poistui sieltä, nimittäin Mooseksen luota, niin ettei hän nähnyt häntä.

23 Ja nyt tästä asiasta Mooses todisti; mutta jumalattomuuden tähden sitä ei ole ihmislasten keskuudessa.

24 Ja tapahtui, että kun Saatana oli poistunut Mooseksen luota, että Mooses kohotti silmänsä taivaaseen ollen täynnä aPyhää Henkeä, joka todistaa Isästä ja Pojasta;

25 ja hän huusi avuksi Jumalan nimeä ja näki taas hänen kirkkautensa, sillä se oli hänen päällänsä; ja hän kuuli äänen, joka sanoi: Siunattu olet sinä, Mooses, sillä minä, Kaikkivaltias, olen valinnut sinut, ja sinut tehdään suuria avesiä voimakkaammaksi; sillä ne tottelevat sinun bkäskyäsi ikään kuin olisit cJumala.

26 Ja katso, minä olen sinun kanssasi aina päiviesi loppuun asti; sillä sinun tulee avapauttaa minun kansani borjuudesta, nimittäin cIsrael, dvalittuni.

27 Ja tapahtui äänen vielä puhuessa, että Mooses loi katseensa ja anäki maan, niin, vieläpä kaiken siitä; eikä ollut hiukkastakaan, jota hän ei siitä nähnyt, ja hän havaitsi sen Jumalan Hengen avulla.

28 Ja hän näki myös sen asukkaat, eikä ollut sieluakaan, jota hän ei nähnyt; ja hän havaitsi ne Jumalan Hengen avulla; ja niiden lukumäärä oli suuri, vieläpä lukemattomampi kuin hiekka meren rannalla.

29 Ja hän näki monia maailmoja; ja kutakin maailmaa kutsuttiin amaaksi, ja niiden pinnalla oli asukkaita.

30 Ja tapahtui, että Mooses huusi avuksi Jumalaa sanoen: Sano minulle, rukoilen sinua, miksi nämä ovat siten ja millä sinä teit ne?

31 Ja katso, Herran kirkkaus oli Mooseksen päällä, niin että Mooses seisoi Jumalan edessä ja puhui hänen kanssansa akasvoista kasvoihin. Ja Herra Jumala sanoi Moosekselle: Omaa btarkoitustani varten minä olen tehnyt nämä. Tämä on viisautta, ja se pysyy minussa.

32 Ja minä olen luonut ne voimani asanalla, joka on minun ainosyntyinen Poikani, joka on täynnä barmoa ja ctotuutta.

33 Ja amaailmoja luvutta olen minä bluonut; ja nekin minä loin omaa tarkoitustani varten; ja minä loin ne Pojan kautta, joka on minun cAinosyntyiseni.

34 Ja aensimmäiselle kaikista ihmisistä minä annoin nimeksi bAadam, mikä on cmonta.

35 Mutta ainoastaan tästä maasta ja sen asukkaista minä kerron sinulle, sillä katso, on paljon maailmoja, jotka ovat kadonneet minun voimani sanasta. Ja monia on nyt olemassa, ja lukemattomat ne ovat ihmiselle; mutta kaikki on luettu minulle, sillä ne ovat minun ja minä atunnen ne.

36 Ja tapahtui, että Mooses puhui Herralle sanoen: Ole armollinen palvelijallesi, oi Jumala, ja kerro minulle tästä maasta ja sen asukkaista sekä taivaista, niin silloin palvelijasi on tyytyväinen.

37 Ja Herra Jumala puhui Moosekselle sanoen: aTaivaat, niitä on monia, eikä niitä voida lukea ihmiselle, mutta minulle ne ovat luetut, sillä ne ovat minun.

38 Ja niin kuin yksi maa katoaa ja sen taivaat, niin tulee toinen, eikä minun teoillani ole aloppua, eikä sanoillani.

39 Sillä katso, tämä on minun atyöni ja bkirkkauteni – ihmisen ckuolemattomuuden ja diankaikkisen elämän toteuttaminen.

40 Ja nyt, Mooses, poikani, minä puhun sinulle tästä maasta, jolla seisot; ja sinun tulee akirjoittaa ne asiat, jotka minä puhun.

41 Ja aikana, jolloin ihmislapset pitävät minun sanojani tyhjän arvoisina ja aottavat monia niistä siitä kirjasta, jonka sinä kirjoitat, katso, minä nostan toisen, sinun bkaltaisesi; ja cne ovat jälleen ihmislasten keskuudessa – kaikkien niiden keskuudessa, jotka uskovat.

42 (Nämä sanat apuhuttiin Moosekselle vuorella, jonka nimeä ei tulla tuntemaan ihmislasten keskuudessa. Ja nyt ne on puhuttu sinulle. Älä näytä niitä kenellekään, paitsi niille, jotka uskovat. Aivan niin. Aamen.)