Tutkimisen apuneuvoja
Perkele


Perkele

Saatana. Perkele on vanhurskauden ja niiden vihollinen, jotka pyrkivät tekemään Jumalan tahdon. Hän on kirjaimellisesti Jumalan henkipoika, ja kerran hänellä oli valta-asema enkelinä Jumalan edessä (Jes. 14:12; 2. Nefi 2:17). Mutta hän kapinoi kuolevaisuutta edeltävässä elämässä ja houkutteli kolmasosan Isän henkilapsista kapinoimaan kanssaan (OL 29:36; Moos. 4:1–4; Abr. 3:27–28). Heidät karkotettiin taivaasta, heiltä kiellettiin mahdollisuus saada kuolevainen ruumis ja elää kuolevaisuudessa, ja he ovat ikuisesti tuomittuja. Siitä lähtien kun Perkele karkotettiin taivaasta, hän on yrittänyt alati pettää kaikkia ihmisiä ja eksyttää heitä Jumalan työstä, jotta kaikista ihmisistä tulisi yhtä onnettomia kuin hän on (Ilm. 12:9; 2. Nefi 2:27; 9:8–9).

Perkeleen kirkko

Jokainen maan päällä oleva paha ja maailmallinen organisaatio, joka vääristelee puhdasta ja täydellistä evankeliumia ja taistelee Jumalan Karitsaa vastaan.