Tutkimisen apuneuvoja
Nikodemos


Nikodemos

Uudessa testamentissa vanhurskas juutalainen hallitusmies (luultavasti Sanhedrinin jäsen) ja fariseus (Joh. 3:1).