Tutkimisen apuneuvoja
Nikodemos
edellinen seuraava

Nikodemos

Uudessa testamentissa vanhurskas juutalainen hallitusmies (luultavasti Sanhedrinin jäsen) ja fariseus (Joh. 3:1).