Tutkimisen apuneuvoja
Ruumis


Ruumis

Jumalan kuvaksi luotu kuolevainen, fyysinen liha- ja luurakenne, joka yhdessä hengen kanssa muodostaa elävän ihmisen. Kaikkien ihmisten fyysinen ruumis yhdistyy ylösnousemuksessa henkensä kanssa eroamatta siitä enää milloinkaan. Yhteen liittynyttä ruumista ja henkeä sanotaan pyhissä kirjoituksissa toisinaan sieluksi (1. Moos. 2:7, vuoden 1933 suomennos; OL 88:15; Moos. 3:7, 9, 19; Abr. 5:7).