Tutkimisen apuneuvoja
Nahum


Nahum

Galilealainen Vanhan testamentin profeetta, joka kirjoitti profetiansa vuosien 642 ja 606 eKr. välisenä aikana.

Nahumin kirja

Luvussa 1 puhutaan maan palamisesta Herran toisessa tulemisessa ja Herran armosta ja voimasta. Luvussa 2 kerrotaan Niniven tuhosta, mikä kuvaa sitä, mitä tulee myöhempinä aikoina. Niniven onnettoman kohtalon kuvaus jatkuu luvussa 3.