Nahum
    Footnotes

    Nahum

    Galilealainen Vanhan testamentin profeetta, joka kirjoitti profetiansa vuosien 642 ja 606 eKr. välisenä aikana.

    Nahumin kirja

    Luvussa 1 puhutaan maan palamisesta Herran toisessa tulemisessa ja Herran armosta ja voimasta. Luvussa 2 kerrotaan Niniven tuhosta, mikä kuvaa sitä, mitä tulee myöhempinä aikoina. Niniven onnettoman kohtalon kuvaus jatkuu luvussa 3.