Tutkimisen apuneuvoja
Todistaminen


Todistaminen

Todistaminen tarkoittaa vakuutuksen tai muunlaisen osoituksen antamista siitä, että jokin on totta, tai virallista ja laillista vakuutusta siitä, mitä ihminen pitää totuutena (OL 102:26). Hengellisessä mielessä todistaminen on Pyhän Hengen antaman tiedon ja hengellisen varmuuden lausumista, totuudesta vakuuttamista henkilökohtaisen tiedon ja uskon perusteella.