Tutkimisen apuneuvoja
Mormon, nefiläinen profeetta


Mormon, nefiläinen profeetta

Nefiläinen profeetta, sotapäällikkö ja aikakirjan pitäjä Mormonin kirjassa. Mormon eli noin vuosina 311–385 jKr. (Morm. 1:2, 6; 6:5–6; 8:2–3). Hän oli sotilasjohtaja suurimman osan elämäänsä 15 vuoden iästä alkaen (Morm. 2:1–2; 3:8–12; 5:1; 8:2–3). Ammaron kehotti Mormonia valmistautumaan pitämään huolta aikakirjoista ja kirjoittamaan niitä (Morm. 1:2–5; 2:17–18). Kirjoitettuaan oman aikansa historian Mormon lyhensi Nefin isot levyt Mormonin levyihin. Myöhemmin hän luovutti tämän pyhän aikakirjan pojalleen Moronille. Nämä levyt olivat osa siitä aikakirjasta, josta Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan.

Mormonin sanat

Pieni kirja Mormonin kirjassa. Mormon, joka toimitti kaikkia aikakirjoja, sijoitti tämän lyhyen lisäyksen Omnin kirjassa olevien Amalekin viimeisten sanojen ja Moosian kirjan ensimmäisten sanojen väliin. (Ks. ”Lyhyt selvitys Mormonin kirjasta” Mormonin kirjan alkulehdillä.)

Mormonin kirja

Erillinen kirja samannimisessä pyhässä kirjassa. Luvuissa 1 ja 2 nefiläinen profeetta Ammaron kertoo Mormonille, mistä ja milloin tämä saa levyt. Suuret sodat alkavat, ja kolme nefiläistä otetaan pois kansan jumalattomuuden tähden. Luvuissa 3 ja 4 kerrotaan, kuinka Mormon huutaa parannusta kansalle, mutta se on käynyt tunnottomaksi ja jumalattomuus on suurempaa kuin milloinkaan ennen Israelissa. Luvuissa 5 ja 6 kerrotaan nefiläisten ja lamanilaisten viimeisistä taisteluista. Mormon saa surmansa useimpien nefiläisten kanssa. Luvussa 7 Mormon kutsuu ennen kuolemaansa silloista ja tulevaa kansaa parannukseen. Luvuissa 8 ja 9 kerrotaan, että lopulta jäljellä oli enää Mormonin poika Moroni. Hän kertoo viimeisistä kuoleman ja verilöylyn näkymistä ja nefiläiskansan lopusta sekä kirjoittaa sanoman tuleville sukupolville ja aikakirjan lukijoille.